gigacampus » start page » samling

NAV planmøte / målepåledemoer 15. februar 2006

Emne NAV planmøte / Stager og ssmping demonstrasjon
Sted Trondheim
Tidspunkt 15. februar 2006

Agenda

10.00 - 12.00: NAV
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 14.00: Mer om NAV
14.00 - 15.00: Stager og målepåle - status og planer

Mer om innholdet i programmet knyttet til NAV:

  1. Orientering om GigaCampus sin NAV-satsing
  2. Konstituering av NAV referansegruppe. Gruppen trenger en sektretær som kan sammenfatte grupppens ønsker.
  3. Prosjektforslag 2006 fremlagt fra UNINETT
  4. Runde rundt bordet: Egen NAV-status. Ønsker og prioriteringer?
  5. Diskusjon

Merk: Dette er ikke et kurs i hvordan NAV virker, ikke et introduksjonsopplegg. Vi forutsetter at deltagerne er godt kjent med NAV.

Referat

  • Møte ble retningsangivende for NAVs videre utvikling.

Presentasjoner

 
 
gigacampus/samling/overvak_feb_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups