gigacampus » start page » samling

Forskningsnettets regionsmøte 11. februar 2014

Emne Forskningsnettets regionsmøte
Sted Styrerommet (4118) i IFI2 - Ole Johan Dahls hus
Tid Tirsdag 11. februar kl 1000 - kl 1700

Enkleste måte å komme seg til UiO er flytog til Oslo S og T-bane til Blindern.

De to neste dagene er det nett- og infrastruktursamling for sektoren.

Hensikt

Diskutere utbyggingsplaner i forskningsnettet med regionkontaktene. Diskutere videre samarbeidsform. Utveksle erfaringer.

Agenda

1000-1030: Overordnet Status og planer forskningsnettet
      - 1-10G oppgraderinger 
      - 100G oppgraderinger
1030-1200: Status fra hvert universitet (20 minutter hver)
      - herunder: hvordan går det med IPv6...
1200-1300: Lunch
1300-1330: Større (potensielle) prosjekter
      - Akamai
      - EISCAT-3D
      - Mulig tredje vei mot Tromsø
      - Utsjok og potensiell utenlandsforbindelse
1330-1500: Hvert bydesign (3x20 min, 30 min for Oslo)
      - status i dag + planer
      - ta opp zinokart, tegne på tavla, diskuter løsninger
      - kapasitet mot univ: multiple 10G..., lastdeling...
      - 100G Nordunet + 100G i Oslo
1500-1530: Pause
1530-1700: Aktuelle tema
      - Kontaktpunkter (regionslister), responstid
      - Informasjon 
       - nett-info: varslet arbeid / oppgradering 
       - nett-drift: statusrapport fra UDS og bakvakt
      - Arbeidsmåte ved etablering av nye kundetilknytninger 
      - Potensielt bistand på "campus" til UNINETT-kunder
      - Samarbeid fremover
      - Frekvens og form regionsmøte fremover
      - m.m.
 • Kl 1800: Middag på Popolare

Deltagere

 1. Børge Brunes, UiTø
 2. Ken Olsen, UiTø
 3. Bernt-Harald Kristoffersen, UiTø
 4. Terje Buseth, NTNU
 5. Knut-Helge Vindheim, NTNU
 6. Vidar Stokke, NTNU
 7. Jan I Ellertsen, UiB
 8. Petter Bjørbak, UiO
 9. Kjetil Otter Olsen, UiO
 10. Arild Johnsen, UiO
 11. Vidar Faltinsen, UNINETT
 12. Frode Storvik, UNINETT
 13. Håvard Eidnes, UNINETT
 14. Einar Lillebrygfjeld, UNINETT
 15. Trond Skjesol, UNINETT
 16. Håvard Kusslid, UNINETT
 17. Svein Ove Undal, UNINETT
 
 
gigacampus/samling/region_feb_2014.txt · Last modified: 2015/02/13 16:39 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups