gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:region_feb_2014 [2015/02/13 16:38]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:region_feb_2014 [2015/02/13 16:39] (current)
faltin@uninett.no [Målgruppe]
Line 10: Line 10:
 De to neste dagene er det [[nett_feb_2014|nett- og infrastruktursamling for sektoren]]. De to neste dagene er det [[nett_feb_2014|nett- og infrastruktursamling for sektoren]].
  
-===== Målgruppe ===== 
- 
-UNINETTs regionkontakter ved UiTø, NTNU, UiB og UiO. 
  
 ===== Hensikt ===== ===== Hensikt =====
 
 
gigacampus/samling/region_feb_2014.txt · Last modified: 2015/02/13 16:39 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups