gigacampus » start page » samling

Forskningsnettets regionsmøte 30-31. oktober 2014

Emne Forskningsnettets regionsmøte #2 2014
Sted Teknobyen, Møterom Perl i 5 etg
Tid Torsdag 30. oktober kl 1000 - fredag 31. oktober kl 1430

Hensikt

Diskutere utbyggingsplaner i forskningsnettet med regionkontaktene. Utveksle erfaringer og utfordringer på campusnettene hos universitetene.

Første del av møtet holder Cisco en faglig oppdatering.

Agenda

Torsdag 30/10

 1000-1200: Cisco 
       * 6500/6800
        - Nye linjekort til C6500/C6800-plattformen
        - Båndbredde pr. Linjekort – Ny modell for C6800
        - Forskjeller på 68xx vs nye linjekort
        - Instant Access skalerbarhet
        - Software features for neste release
        - Roadmap på software
         + IPv6
         + IPv6 Sikkerhetsfunksjoner

      * Hva skjer på kant
       - 4500
       - 3850/3650
       - 2960X
       - +++

 1200-1300: Lunch

 1300-1445: Cisco del 2 
       * APIC-EM
        - Teknisk gjennomgang, Per Arne 
        - Veien videre for SDN/ACI i Enterprice Network og Datacenter,
         Nils Ove Gamlem (via video)

       * Hvorfor fokuserer Cisco så sterkt inn mot
        Applikasjonssentrisk infrastruktur (ACI)?
       * Kort redegjørelse for veiene fremover ACI vs DFA, 
        altså Nexus9000 og Nexus7000

 1445-1515: Pause

 1515-1700: Oppstart regionsmøte
       - Uninett-status, Vidar (20 min)
       - Forskningsnettstatus, Frode (20 min)
       - Uninett vedlikeholdsavtale Cisco, Einar (10 min)
       - IX-diskusjon, alle (15 min)
       - Optikkmålinger, Svein (15 min)
 • Kl 1900: Middag på Kalas og Kanasta

Fredag 31/10

 En time pr region så her:
  - 20 min: Regionsplaner ved Uninett
  - 20 min: Status og planer ved universitetet
  - 15 min: Diskusjon
  - 5 min: Benstrekk

Agenda:
 0900 Region Tromsø - UiT
 1000 Region Oslo - UiO
 1100 Region Bergen - UiB
 1200 Lunch
 1300 Region Trd - NTNU
 1400 Slakk
 1430 Hjem 

Deltagere

 1. Ken Olsen, UiT
 2. Børge Bunes, UiT (via video)
 3. Knut-Helge Vindheim, NTNU
 4. Vidar Stokke, NTNU
 5. Yngve Kleppestø, UiB
 6. Petter Bjørbak, UiO
 7. Kjetil O Olsen, UiO (ex Cisco-bit)
 8. Vidar Faltinsen, UNINETT
 9. Frode Storvik, UNINETT
 10. Håvard Eidnes, UNINETT
 11. Einar Lillebrygfjeld, UNINETT
 12. Svein Ove Undal, UNINETT
 13. Kurosh B, UNINETT (dag 1)
 14. Håvard Kusslid, UNINETT (dag 2)
 15. Rune Sydskjør, UNINETT (dag 2)
 16. David Danielsen, Cisco (dag 1)
 17. Per Arne Sørkilfla, Cisco (dag 1)
 
 
gigacampus/samling/region_okt_2014.txt · Last modified: 2015/02/13 16:42 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups