gigacampus » start page » samling

SIP arbeidsmøte - februar 2007

Emne SIP arbeidsmøte
Sted Trondheim
Tidspunkt 1-2. februar 2007

Agenda

Torsdag 1/2

10.00 Velkommen, kaffe, nett
10.15 Gigacampus status (Vidar)
10.30 SIP arkitektur oversikt (Olav) 
11.00 Status for aktiviteten ved UNINETT (Olav)
11.20 Status for IP-tjeneste-prosjektet ved UiO
12.00 Lunsj
13.00 Status piloten
   SIP-boksene (Geir)
   Status for pilot-institusjonene (hver enkelt)
13.30 ENUM/DNS-oppsett (Vegard V)
13.50 oppsett av Asterisk og OpenSer(Geir)
14.30 PABX-baserte portnere og ruting(Roald) 
    Alcatel - UNINETT
    Nortel  - UiO
    Ericsson - UiT, NTNU
    Cisco CM v5 
15.30 Statistikk/kostnader(Roald)
15.45 SIP-tjenester erfaringer (Vegard)
   IM, presence, video
16.30 pause

Fredag 2/2

09.00 Kravspesifikasjon telefonitjeneste(Roald)
09.30 Telefonistøttesystemer
   brukeradministrasjon (AAA)
   integrasjon mot andre systemer ( kalender ..)
   sentralbord call center
10.30 Erfaringer med SIP-klienter, faste apparater, wlan/GSM og videofoner
   ansvar : UNINETT/alle
   kravspesifikasjon SIP-klienter
   Demo av wlan/sip-telefoner
12.00 Lunsj
13.00 Oppsummering og videre arbeid
   forespørsel fasttelefoni(Roald) 
   Planlegging av test-aktivitetene
14.00 Slutt fellessesjon

Mulighet for individuell hands-on SIP-bokser - under samarbeid/veiledning etter møtet.

Presentasjoner

Deltagere

# Navn Organisasjon
1 Kjetil Otter Olsen UiO
2 Hege Trosvik UiO
3 Henrik Bøhle UiO
4 Nils Arild Grav NTNU
5 Lasse Karstensen NTNU
6 Bjørnar Nicolaysen UiT
7 Thilo Bubek UiT
8 Marius Flage UiT
9 Lars Nesland + en til HiA
11 Anders Nordby + en til HiT
13 Rolf Knudsen + en til HiOf
15 Svein Hagen UiB
16 Olav Kvittem UNINETT
17 Geir O Jensen UNINETT
18 Roald Thorbergsen UNINETT
19 Jardar Leira UNINETT
20 Vegard Vesterheim UNINETT
21 Vegard Antonsen UNINETT
 
 
gigacampus/samling/sip_feb_2007.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups