gigacampus » start page » samling

IP telefoni samling - januar 2006

Emne IP telefoni samling
Sted Oslo
Tidspunkt 18-19. januar 2006

Agenda

Hensikten med samlingen er å detaljplanlegge/avklare SIP/IP-telefoni aktiviteter for 2006. Medlemmer i tidligere GigaCampus arbeidsgruppe E IP-telefoni inviteres til deltakelse.

 
 
gigacampus/samling/sip_jan_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups