gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:sip_jan_2006 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== IP telefoni samling - januar 2006 ======
 +
 +^Emne |IP telefoni samling |
 +^Sted |Oslo |
 +^Tidspunkt |18-19. januar 2006 |
 +
 +===== Agenda =====
 +
 +Hensikten med samlingen er å detaljplanlegge/avklare SIP/IP-telefoni aktiviteter for 2006. Medlemmer i tidligere GigaCampus arbeidsgruppe E IP-telefoni inviteres til
 +deltakelse.
 +
  
 
 
gigacampus/samling/sip_jan_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups