gigacampus » start page » samling

SIP workshop - juni 2008

Emne SIP workshop #1 2008
Sted Teknobyen, Trondheim: Fabula møterom, 2 etg
Tidspunkt Mandag 9.juni - tirsdag 10.juni 2008

Agenda

Formålet med møtet er å samle og spre kunnskap om SIP-løsninger i sektoren, ta status på dagens aktiviteter og bestemme retning videre.

Mer info om GigaCampus sin person-til-person aktivitet...

Mandag 9. juni

 • 10.00 kaffe og komme på nett
 • 10.30 Strategi og resultater fra SIP-prosjektet - Olav Kvittem, UNINETT
 • 11.00 De nye sentralløsningene - Kjetil O. Olsen, UiO
 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 SIP ruting-modell - Tore Kristiansen, UNINETT
 • 13.15 Erfaringer SIP/wlan-prosjekt med studenter - Vegard Antonsen, UNINETT
 • 13.30 Status SIP infrastruktur - Geir O. Jensen, UNINETT
 • 14.00 Status SIP-pilotene - UiO, UiT, HiOf, UiA,
 • 15.00 Status for telefonsentraler - SIP-støtte - Roald Torbergsen, UNINETT
  • Ericsson - Bjørnar Nicolaysen, UiT
  • Alcatel - Roald Torbergsen, UNINETT
  • Nortel - Kjetil O. Olsen, UiO
  • Cisco - Hege Trosvik, UNINETT
 • 16.00 Telefoni-anbud - Roald Torbergsen, UNINETT
 • 16.30 Oppsummering og veien videre - Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Middag og vannhull

Tirsdag 10. juni

 • 09.00 Tjenester på SER/Asterisk - Jardar Leira, UNINETT
 • 09.30 SIP integrasjon og Interop-abilitet - Hege Trosvik, UiO
Unified communications - dvs å få flere forskjellige 
applications til å spille sammen, mer enn direkte SIP
interoperability. I år ble det for mange av oss neste bare
open source hvor vi prøvde å integrere særlig med hensyn
på presence og authentication.
 • 09.45 Status for Status og meldinger - Vegard Vesterheim, UNINETT
Hvilke muligheter som finnes for integrasjon av systemer for
IM/tilstedeværelse og SIP. 
Undersøke om SIMPLE er, eller kan bli, et fullverdig alternativ til
andre IM-mekanismer som (MSN, Jabber, IRC etc.).
 • 10.00 Erfaringer med kommersiell drift av OpenSER, Morten Reistad, VOOP
 • 11.00 Håndspåleggelse av oppsett for Asterisk og OpenSER
  • erfaringer med åpne løsninger ved UiO, Hege Trosvik
  • om Uninett openSER og Asterisk oppsett, Geir O. Jensen
 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 Testing og demoer og oppsett av tjenere
  • ta med telefoner og pda'er fang-pc'er for SIP/SIMPLE
 • 15.00 slutt - videre arbeid

Deltagere

# Navn Organisasjon
1 Kjetil Otter Olsen UiO
2 Hege Trosvik UiO
3 Bjørnar Nicolaysen UiT
4 Olav Kvittem UNINETT
5 Geir O Jensen UNINETT
6 Roald Torbergsen UNINETT
7 Tore Kristiansen UNINETT
8 Jardar Leira UNINETT
9 Henrik Bøhle UiO
10 Terje Buseth NTNU
11 Mohammed Qassem Karim HiØ
12 Rolf Jørund Knudsen HiØ
13 Vidar Faltinsen UNINETT
14 Jon Langseth HiG
15 Magne Reinsborg HiG
16 Ingeborg Hellemo UiT

Referat

 
 
gigacampus/samling/sip_juni_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups