gigacampus » start page » samling

Trådløs workshop 11. desember 2006

Emne Trådløs arbeidsgruppemøte / workshop
Sted Universitetet i Oslo
Tidspunkt 11. desember 2006

Agenda

  • Status WLAN og eduroam, hvem har gjort hva?
  • eduroam policy dokumentet
  • UNINETT Fagstyrke (UFS) dokument for trådløse nettverk
  • Vista og trådløse (802.1X) nettverk
  • Generelt om klienter og 802.1X i WLAN
  • Lightweight vs. Autonomt
  • Gjestebrukere på trådløsnett
  • WiMax, noe for oss?
  • Sentral database over fungerende drivere og kort?
 
 
gigacampus/samling/tradlos_des_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups