gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:tradlos_des_2006 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Trådløs workshop 11. desember 2006 ======
 +
 +^Emne |Trådløs arbeidsgruppemøte / workshop |
 +^Sted |Universitetet i Oslo |
 +^Tidspunkt |11. desember 2006 |
 +
 +
 +===== Agenda =====
 +
 +   * Status WLAN og eduroam, hvem har gjort hva?
 +   * eduroam policy dokumentet
 +   * UNINETT Fagstyrke (UFS) dokument for trådløse nettverk
 +   * Vista og trådløse (802.1X) nettverk
 +   * Generelt om klienter og 802.1X i WLAN
 +   * Lightweight vs. Autonomt
 +   * Gjestebrukere på trådløsnett
 +   * WiMax, noe for oss?
 +   * Sentral database over fungerende drivere og kort? 
 +
  
 
 
gigacampus/samling/tradlos_des_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups