gigacampus » start page » samling

Trådløs samling 7. - 8. april 2008

Emne Ingen spesielle
Sted Teknobyen i Trondheim, møterom “Maxis” (2. etg)
Tidspunkt mandag 7. april kl 10 - tirsdag 8. april kl 16 2008
Påmeldingsfrist

Agenda

Dag 1:

 • Generelt (informasjon)
  • Velkommen og praktisk orientering
  • Kort presentasjonsrunde
  • Status rundt bordet. Hver institusjon forteller hva de gjør og planer fremover.
  • Inntrykk fra Cisco kurs (Basic og Advanced) på kontrollerbaserte løsninger
  • Diskusjon av diverse emner etter interesse

Dag 2:

 • Diskusjon av diverse emner etter interesse

Referat

Statusrunde

UiB - Kontroller, skal ta i bruk. Skjær i sjøen. Tom for VLAN. Kontrolleren på luften. 300 autonome baser. Noen få i dag på eduroam. Kontroller = eduroam for alle. Thawte sertifikat FreeRADIUS↔IAS(AD)

NHH 150 AP. 2 WiSM. eduroam pushes hardt mot studentene. wpa2 AES kun. v5.0, Kart/plassering gikk heden ved oppgradering. Måtte oppgradere LA også. GTE sertifikat (UNINETT) FreeRADIUS↔ACS

HiOF 80 AP, 1 WiSM, Ikke WCS, Lyst på LA. FreeRADIUS → AD 2 remote.

NTNU GTW, Thawte på portalen FreeRADIUS v1 enda 1500 AP. Mest 20 kontrollere Ikke LA enda.

HiBu FreeRADIUS → AD (Samba) 80AP + 1 kontroller WiSM 2 remote lokasjoner Kun siste finpuss på plass før eduroam.

Diskusjoner

HiOF: Hvordan håndtere rouge APs

HiOF: Hvordan se hvilke andre som har logget inn på en kontroller

NHH: Oppgradering til 5 er gratis, men AP ikke lengere utplassert på kart etterpå.

UiB: 1250 på hybelhus - så langt en fjasko. Mister hele tiden forbindelsen. Ikke stødig på hastighet. (Autonome).

HiBu: Kan man redigere en config fra en WiSM for en annen? Patrick: Fra versjon 4.2 = XML format

Multicast / IPv6

Visning av Analyzer

SMTP fra eduroam gjestenett? - Auth TLS - resolve av f.eks. “mail.eduroam” som peker på en lokal maskin m. smtp tjenste m.m - “white-list”, dvs. database over eduroam gjestenett for oppslag “Dynamisk” epost-server. Relay host på alle eduroam-gjestenett for å kunne sende mail. “srv.eduroam.org”. for lokale ressurser.

- NTNU: Klienter, config, sentralstyrt, får basis behovene dekket, ACS

Ementor: Når blir det kurs hvor? Litt info hadde vært kjekt..

Cisco: Hvorfor alltid så hemmelig? :-)

Virtuelle maskiner: Aksess til trådløsnettet gjennom hovedklienten. Utred problemet.

Chained certificate: Kan noen lage en veiledning? Problemer med UNINETT-sertifikatet pga chain. NTNU (Vidar) skal se litt på hvordan de har gjort det og se om de kan lage en liten beskrivelse. UFS for å legge inn UNINETT kjøpesertifikat i FreeRADIUS (og IAS).

FreeRADIUS mot AD. Nærmere beskrivelse/howto (Sverre/HiBu har noen svar)

Interesse for et 802.11-kurs? Teknisk som inkluderer 802.11n.

Forslag for neste gang

Besøk/presentasjon av Cisco. Hør med Tom Erik om tema. Få litt dybde på det. Nytt innen basestasjoner, kontroller, NAC, gjestesystem osv.

Klienter, eduroam konfigurasjon. Forenkle

Mer bruk av Location Appliance (RFID, triks, API)

Presentasjoner

Deltagere

# Deltager Organisasjon Kommentar
1 Jardar Leira UNINETT AS
2 Vidar Stokke NTNU
3 Patrick Mostad NTNU
4 Mohammed Q. Karim HIOF
5 Kurosh Bozorgebrahimi UNINETT AS
6 Kristian Øpstad NHH
7 Roar Pettersen UiB
8 Sverre Johan Tøvik HiBu
 
 
gigacampus/samling/tradlos_mar_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups