gigacampus » start page » samling

Verktøykasse workshop

Emne Workshop for verktøykasser
Sted Trondheim
Tidspunkt Hittil 3 samlinger for tilsammen 27 institusjoner

Agenda

Dag1

0900 – 1015 Om verktøykassene og driftsopplegg,om NAV og de andre verktøyene
1030 – 1200 Oppstart NAV workshop
1200 – 1300 Lunch
1300 – 1600 NAV workshop

Dag 2

0900 –1000 Netflow / nfsen
1000 –1100 Konfigurasjonsarkiv / tftp
1100 –1200 Konfigurasjon av ntp, syslogg, radius m.m.
1200 –1300 Lunch
1300 –> NAV alarmsystem og Arnold, m.m.

Forberedelser

Presentasjoner

Deltagere

Samling nr 1: 17-18. oktober 2006

 • Deltagende institusjoner:
  1. Høgskolen i Finnmark
  2. Høgskolen i Narvik
  3. Høgskolen i Nord-Trøndelag
  4. Høgskolen i Molde
  5. Høgskolen i Ålesund
  6. Høgskulen i Volda
  7. Høgskolen i Lillehammer
  8. Høgskolen i Hedmark
  9. Arktitekt- og designhøgskolen
  10. Høgskolen i Østfold

Samling nr 2: 21-22. november 2006

 • Deltagende institusjoner:
  1. Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS)
  2. Høgskolen i Tromsø
  3. Høgskolen i Harstad
  4. Høgskolen i Sør-Trøndelag
  5. Høgskulen i Sogn og Fjordane
  6. Høgskolen i Akershus
  7. Høgskolen i Buskerud
  8. Universitetet i Stavanger
  9. Høgskolen i Agder

Samling nr 3: 23-24. januar 2007

 • Deltagende institusjoner:
  1. Høgskolen i Nesna
  2. Kunsthøgskolen i Bergen
  3. Kunsthøgskolen i Oslo
  4. Norges Musikkhøgskole
  5. Høgskolen i Oslo
  6. met.no
  7. Høgskolen i Vestfold
  8. Høgskolen i Telemark
 
 
gigacampus/samling/verktoykasser.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups