gigacampus » start page » samling

Verktøykassesamling

Emne Verktøykasse samling
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 19. november kl 0900 - 1700 (evt 1500)
Påmeldingsfrist Mandag 10. november 2008

Bakgrunn

Det er over tretti verktøykasser kjørende i sektoren og i tillegg vet vi at enda flere bruker NAV, Nfsen og Hobbit. Tilgjengelig portefølje av verktøy er stor - men hvordan brukes verktøyene? Og kjenner man til alle mulighetene? Har dere forslag til forbedringer? Hva savnes? Hva er bra?

Både nye og erfarne verktøykassebrukere ønskelig hjertelig velkomne. Møt opp til en matnyttig og givende verktøydag!

Agenda

0900 Velkommen
Kaffe, oppstart, velkommen Vidar Faltinsen, UNINETT
0915 NAV demo
0915 NAV status og planer Morten Brekkevold, UNINETT
0945 Statistikk, report, IP devInfo, status, message, maintenance Gro-Anita Vindheim, NTNU
1015 Maskinsporer, sperrer/karantener (Arnold) Vidar Faltinsen, UNINETT
1030 Pause
1045 Ny radiusmodul i NAV 3.5 Kai Arne Bjørnenak, UiTØ
1105 Nye alert profiles / alert engine Morten Brekkevold, UNINETT
1125 vlanAdmin (NTNU-sak, ikke NAV) og trapdemonen John Magne Bredal, NTNU
1145 Kart og explorer Vidar Faltinsen, UNINETT
1200 Lunch
1300 Andre verktøy
1300 Hobbit Vegard Antonsen, UNINETT
1330 NfSen Rune Sydskjør, UNINETT
1400 Nyheter fra Stager Jon Kåre Hellan, UNINETT
1430 Kaffe
1500 Q&A / Workshop
Åpent program, prøv ut verktøyene på laptop, spør og grav
1700 Slutt

Presentasjoner

Referat

NAV ønsker

Vi takker for mange innspill. De understående er reformulert på engelsk da de vil bli postet som “wishlist items” på NAVs bugtracker på Launchpad. Husk at man kan abonnere på individuelle bugrapporter på Launchpad; på den måten blir man automatisk oppdatert på epost hver gang det skjer noe i saken.

1 Authorization based on users organizational affiliation (uia)
  It is useful to be able to delimit the use of various NAV
  tools in accordance with the users organizational affiliation.
  Especially useful for the machine tracker
  Posted in launchpad as bug #300702

2 Possibility to block/quarantine a port directly (hivolda / uia)
  Arnold has based its concept on taking a machine (IP or mac)
  off net. It is sometimes useful to block a switch port directly
  (and document by whom, when and what reason).
  Posted in launchpad as bug #300703

3 Writing Arnold changes to nvram (hivolda)
  When Arnolds alters the switch port configurations with
  snmp write, the changes, for cisco at least, will not survive
  a power cycle. Consider writing the changes to nvram (with
  snmp write) for each change. Consider how this can be done
  on other vendor platforms as well.
  Posted in launchpad as bug #300705

4 Request to add the vlanAdmin tool to NAV (hist)
  The NTNU implemented addon named vlanAdmin that ables users to
  change vlan and port descriptions on switchports from the
  web gui would be a nice addition to NAV. The means of delimiting
  the users authorization to do so, i.e. which switches he/she can
  configures, based on his/hers organizational affiliation, is
  important.
  Posted in launchpad as bug #300706

5 Consider making the filters more powerful in alert profiles (uit)
  Alert profiles is a bit bothersome to use do to the relatively
  primitive means of constructing filters. In effect a user has to
  make a lot of filters and in turn group these together in
  filtergroups.
  Posted in launchpad as bug #300707

6 Improve the link up/down trap plugin to include description (met.no)
  The plugin that posts link traps from switches/routers to
  the event queue should fetch the ifalias/port description
  from NAVdb and include that in the event. By in turn
  adjusting alertmsg.conf alert receivers can get more
  detailed info in the link state alert.
  Posted in launchpad as bug #300708

7 Provide more snmptrapd plugins / use cases, document better
  (uia,hivolda)
  Important trap plugins:
   o traps from cisco wsw regarding basestation outages
    (may be in place, but imperfect?)
   o power out from routers/switches (with redundant power)
   o traps from UPSes
   o "environmental traps" (temperature, humidity, etc)
  More of these plugings should be provided with NAV and
  the process of making your own plugins should be better
  documented than today, i.e. elaborate the wiki page
  http://metanav.uninett.no/snmptrapd
  Posted in launchpad as bug #300709

8 Support for stateful event suppression in alert profiles (met.no)
  For queued alerts in particular it would be useful to
  be able to cancel out all stateful alerts that are ok
  again at the time of alert posting; i.e. if a box goes
  down 2AM and up 4AM, this should not be posted to the
  user requesting queued alerts at 7AM (if he has requested
  this suppression).
  Posted in launchpad as bug #300710

9 Include mailin in NAV (met.no)
  A third party solution for receiving email from external
  system and parse these and post events exist, see
  http://drift.uninett.no/~andreas/mailin/
  Work is done at UiT to port this solution to python.
  We would like to see the results included in NAV.
  Posted in launchpad as bug #300711

10 Possibility to schedule daily, repeated maintenance (met.no)
  It would be nice to schedule maintenance for a set of
  boxes for a long period of times, i.e. each night between
  2AM and 3AM. 
  Posted in launchpad as bug #300712

11 Expand the netmap to show status of the devices
  Look to the HP Openview map where green and red colors of
  the routers, switches, servers, etc illustrate if a box
  is operational or not. Implement this in the netmap.
  Posted in launchpad as bug #300715

NfSen ønsker

 • styrk dokumentasjonen av nsen bruk med flere eksempler
  • Vi har en god del dokumentasjon i brukdok for verktøykassene
  • I tillegg har vi laget et tips for å lage egendefinert filter i nfsen
   • tips-sidene kan nå nås fra GC wiki sidebar (under UFS)
  • Under "Drift ov overvåking" fra wiki sidebar har vi all verktøykasseinfo. Her har vi nå også laget en egen nfsen-side.
 • lag “tilbake til NAV” knapp

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Morten Brekkevold UNINETT
3 Vegard Antonsen UNINETT
4 Rune Sydskjør UNINETT
5 Brigt Birkeland Høgskolen i Hedmark
6 Hein Hagelund Høgskolen i Hedmark
7 Eivind Larsen Høgskolen i Hedmark
8 Gro-Anita Vindheim NTNU
9 John Magne Bredal NTNU
10 Jon Kåre Hellan UNINETT
11 Gøran Fimreite Høgskulen i Sogn og Fjordane
12 Frode Rønning Høgskulen i Sogn og Fjordane
13 Torgrim Lauritsen UNINETT FAS
14 Ørjan Pettersen Høgskolen i Narvik
15 Ingeborg Hellemo Universitetet i Tromsø
16 Kai Arne Bjørnenak Universitetet i Tromsø
17 Arild Morten Olsen Universitetet i Stavanger
18 Espen Torp Universitetet i Stavanger
19 Ted M. Sørlie Høgskolen i Østfold
20 Nils Olav Bekken Høgskolen i Østfold
21 Steinar Oddenes Høgskolen Stord/Haugesund
22 Bjørn Lindemann Universitetet i Agder
23 Rune Kittelsen Universitetet i Agder
24 Øyvind Nesland Universitetet i Agder
25 Peder Sefland Høgskolen i Volda
26 Sivaganesh Vadivelu AHO
27 Kjell Brandsberg Meteorologisk institutt
28 Jørgen Abrahamsen NAV utvikler, UNINETT
29 Kristian Klette NAV utvikler, UNINETT
30 Tomas Adamcik NAV utvikler, UNINETT
31 Magnus Eide NAV utvikler, UNINETT
32 Vidar Stokkenes Helse Nord IKT
33 Arne Wad Høgskolen i Sør-Trøndelag
34 Påls Skjæran Høgskolen i Sør-Trøndelag
35 Torbjørn Gustafsson Høgskolen i Sør-Trøndelag
36 Harald Terkelsen Høgskolen i Oslo
37 Joachim Stavang Pedersen Høgskolen i Oslo
38 Asbjørn Prøis Universitet i Oslo
39 Christian Ramstad Høgskolen i Oslo
40 Kai Gjessing Høgskolen i Lillehammer
41 Margrete Rundtom Høgskolen i Lillehammer
 
 
gigacampus/samling/vk_des_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups