gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_des_2008 [2008/12/19 13:40]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:vk_des_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 50: Line 50:
   * {{:gigacampus:samling:vk-nov08-nav-profiles.pdf|NAV profiles}}, Morten Brekkevold, UNINETT   * {{:gigacampus:samling:vk-nov08-nav-profiles.pdf|NAV profiles}}, Morten Brekkevold, UNINETT
   * {{:gigacampus:samling:nfsen-vk-ws-nov08.pdf|Hva nfsen kan brukes til}}, Rune Sydskjør, UNINETT   * {{:gigacampus:samling:nfsen-vk-ws-nov08.pdf|Hva nfsen kan brukes til}}, Rune Sydskjør, UNINETT
-  {{:gigacampus:samling:trapd_og_vlanadmin.pdf|Trapdaemon og vlanadmin}}, John Magne Bredal, NTNU+  {{:gigacampus:samling:trapd_og_vlanadmin.pdf|Trapdaemon og vlanadmin}}, John Magne Bredal, NTNU
  
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
 
 
gigacampus/samling/vk_des_2008.1229690427.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups