gigacampus » start page » samling

NAV workshop

Emne NAV workshop
Sted Maxis møterom, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tid torsdag 17. mars kl 09-15

Bakgrunn

UNINETT inviterer herved folk i sektoren som vil lære mer om bruken av verktøyene på verktøykassene og målepålene til workshop i Trondheim. Vi vil denne gang ha mest fokus på NAV.

Det blir ikke et strømlinjeformet kurs med kursmateriell og øvingsoppgaver, men mer åpent der våre verktøyeksperter er tilgjengelig for dere, der vi kan se på ting på deres egen verktøykasse (ta med laptop).

Ta med deg dine problemstillinger og ting du lurer på og kom!

Mer informasjon

Agenda

Tid Tema Hvem
0900 Om verktøykassene og NAV generelt. NAV nyheter. Vidar Faltinsen
0930 Demo av NAV inkl portadmin og geomap Morten Brekkevold
1045 Pause
1100 NAV workshop - prøv ting selv - still spørsmål
1200 Lunch
1300 Hobbit på verktøykassen inkl NAV integrasjon Morten Brekkevold
1330 Karantenenettløsning på verktøykassen Rune Sydskjør + demo fra HiOf
1400 Pause
1415 Nyheter som kommer på målepåleplattformen Arne Øslebø
1430 Nfsen demo Rune Sydskjør
1445 Oppsummering Vidar Faltinsen
1500 Slutt

Presentasjoner

Mer informasjon

Innspill fra workshopen

Vi fikk en rekke gode innspill på workshopen. Her følger en liste:

 1. Det er et problem å se vlanporter til lukkede vlan via search bar på report side (bug #744930)
 2. Vurder å utvide NAV hovedsøkboksen til også å ta portnavn (bug #744931)
 3. Vurder opplegg på verktøykassen som via cron sørger for tftp-skriving av config (samt skriving til nvram). Behovet forsterkes av at portadmin ikke skriver til tftp…
 4. Arnold bør også gi advarsel dersom NAV ikke har snmp write tilgang til aktuell svitsj (bug #744932)
 5. Vurder å ha portadmin som egen tool i toolbar. Veldig bortgjemt… (ignoreres)
 6. radiusverktøy tar ikke hensyn til tidsepoke når man søker basert på ip range (bug #744933)
 7. Problem med brukernavn i forhold til radius v2 (morten sjekker med kolla)
 8. geomap bør starte med et fornuftig kartutsnitt. En enkel fiks er å gjøre dette konfigurerbart i konfigurasjonsfil (oppgi koordinat og layer). Mer avansert kan geomap selv regne ut et egnet startsted basert på registrerte lokasjoner (bug #744940)
 9. geomap uten streker er interessant (bug #744943)
 10. ipdevinfo: underkategori vises ikke - fiks (er fikset)
 11. Døp om syslog analyzer til cisco syslog analyzer. alternativt støtt HP (bug #744945)
 12. Modultelling er uheldig med ipdevpoll. alle SFPer telles som moduler og det er de ikke for alle praktiske formål. (tenk mer på)
 13. Lag en CSS versjon av NAV egnet for smartphones. kjekt å ha i felt (bug #744948).

I forhold til Hobbit/Xymon:

 1. Forbedre dok om hvordan sette opp hobbitagent
 2. Mer forklaring av hobbit integrasjonen
 3. Dokumentasjon om UNINETTs UPS overvåkning fra Hobbit ønskes

Deltagere

 
 
gigacampus/samling/vk_mar_2011.txt · Last modified: 2011/03/29 15:49 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups