gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_mar_2011 [2011/03/29 15:26]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:vk_mar_2011 [2011/03/29 15:49] (current)
faltin@uninett.no
Line 52: Line 52:
 Vi fikk en rekke gode innspill på workshopen. Her følger en liste: Vi fikk en rekke gode innspill på workshopen. Her følger en liste:
  
-  - Det er et problem å se vlanporter til lukkede vlan via search bar på report side (bug #744930). +  - Det er et problem å se vlanporter til lukkede vlan via search bar på report side (bug #744930) 
-  - Vurder å utvide NAV hovedsøkboksen til også å ta portnavn (Bug #744931)+  - Vurder å utvide NAV hovedsøkboksen til også å ta portnavn (bug #744931)
   - Vurder opplegg på verktøykassen som via cron sørger for tftp-skriving av config (samt skriving til nvram). Behovet forsterkes av at portadmin ikke skriver til tftp...   - Vurder opplegg på verktøykassen som via cron sørger for tftp-skriving av config (samt skriving til nvram). Behovet forsterkes av at portadmin ikke skriver til tftp...
-  - Arnold bør også gi advarsel dersom NAV ikke har snmp write tilgang til aktuell svitsj (Bug #744932)+  - Arnold bør også gi advarsel dersom NAV ikke har snmp write tilgang til aktuell svitsj (bug #744932)
   - Vurder å ha portadmin som egen tool i toolbar. Veldig bortgjemt... (ignoreres)   - Vurder å ha portadmin som egen tool i toolbar. Veldig bortgjemt... (ignoreres)
-  - radiusverktøy tar ikke hensyn til tidsepoke når man søker basert på ip range (Bug #744933)+  - radiusverktøy tar ikke hensyn til tidsepoke når man søker basert på ip range (bug #744933)
   - Problem med brukernavn i forhold til radius v2 (morten sjekker med kolla)   - Problem med brukernavn i forhold til radius v2 (morten sjekker med kolla)
-  - geomap bør starte med et fornuftig kartutsnitt. En enkel fiks er å gjøre dette konfigurerbart i konfigurasjonsfil (oppgi koordinat og layer). Mer avansert kan geomap selv regne ut et egnet startsted basert på registrerte lokasjoner (Bug #744940) +  - geomap bør starte med et fornuftig kartutsnitt. En enkel fiks er å gjøre dette konfigurerbart i konfigurasjonsfil (oppgi koordinat og layer). Mer avansert kan geomap selv regne ut et egnet startsted basert på registrerte lokasjoner (bug #744940) 
-  - geomap uten streker er interessant (Bug #744943)+  - geomap uten streker er interessant (bug #744943)
   - ipdevinfo: underkategori vises ikke - fiks (er fikset)   - ipdevinfo: underkategori vises ikke - fiks (er fikset)
-  - Døp om syslog analyzer til cisco syslog analyzer. alternativt støtt HP.(Bug #744945)+  - Døp om syslog analyzer til cisco syslog analyzer. alternativt støtt HP (bug #744945)
   - Modultelling er uheldig med ipdevpoll. alle SFPer telles som moduler og det er de ikke for alle praktiske formål. (tenk mer på)   - Modultelling er uheldig med ipdevpoll. alle SFPer telles som moduler og det er de ikke for alle praktiske formål. (tenk mer på)
-  - Lag en CSS versjon av NAV egnet for smartphones. kjekt å ha i felt (Bug #744948).  +  - Lag en CSS versjon av NAV egnet for smartphones. kjekt å ha i felt (bug #744948).  
  
 I forhold til Hobbit/Xymon: I forhold til Hobbit/Xymon:
 
 
gigacampus/samling/vk_mar_2011.txt · Last modified: 2011/03/29 15:49 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups