gigacampus » start page » samling

Verktøysamling - nettovervåkning

Sted UNINETTs lokaler i Teknobyen
Tid Tirsdag 27. mars kl 10 - onsdag 28. mars kl 15

@campus fortsetter suksessen med årlige samlinger med fokus på nettovervåkningsverktøy.

Denne gangen deler vi samlingen i tre deler, der de to første går i parallell - med ulike målgrupper. Dere kan melde dere på begge dager eller bare en dag. Påmelding nederst på denne sida.

Vi inviterer også til middag tirsdag kveld kl 1900 - denne gang i Tyholttårnet. Ta buss nr 20 eller 60 for å komme dit. Stoppested Otto Nielsens vei (rett ved tårnet). En optimal avgang er kl 18:35 med buss 60 fra Munkegata.

NAV introduksjonskurs

Passer Dere som er uerfarne eller ukjente med NAV
Krever At du har en NAV-installasjon “hjemme” som du kan nå via medbrakt laptop
Sted Møterom Maxis i 2. etg
Tid Tirsdag 27. mars kl 10 - 15

Vi kan ikke love et strømlinjeformet kursopplegg med kursmateriell, men en dynamisk og interaktiv opplæring der våre NAV eksperter går gjennom den viktigste funksjonaliteten i NAV og der dere får god tid og anledning til å prøve ut dette på egen installasjon. Vi vil kjøre opplegget i bolker, der vi demonstrerer en del, dere prøver, mens vi veileder den enkelte etter ønske. Ting mange lurer på tas i plenum.

Følgende vil vi minst være innom:

  • Hvordan legger man inn nytt utstyr i NAV
  • Hvordan ser man om deler av nettverket er nede
  • Hvordan bruke “IP Device Info” med alle detaljer for en svitsj/ruter
  • Hvordan bruke rapportverktøyet
  • IP adresseromsoversikten
  • Maskinsporing og maskinsperring/karantene
  • Statistikk, inkl top talkers
  • Hvordan sette opp din egen alarmprofil
  • Og mye annet

FirewallBuilder introduksjonskurs - for 5 institusjoner

Passer Erfarne miljøer som seriøst vurderer å legge om til FirewallBuilder
Krever At du ved evt. innføring av FirewallBuilder selv gjør initielt oppsett og videre vedlikehold
Sted Møterom Turkis i 5. etg
Tid Tirsdag 27. mars kl 10 - 15

FirewallBuilder ble presentert av Rune Sydskjør på nettsamling i Oslo i september - se presentasjonen.

UNINETT har selv tatt i bruk Firewallbuilder og har god erfaring med dette. Blant annet forenkler det vedlikehold ved dual stack IPv4/IPv6 oppsett! Det krever imidlertid en del. Man må over en terskel for å beherske verktøyet. Vi har installert FirewallBuilder på alle verktøykassene, så det er sånn sett tilgjengelig. Dere må likefullt gjøre en egen vurdering hvorvidt dette er noe for dere. Alternativet er å fortsette med dagens vedlikeholdsopplegg med tradisjonelle aksesslister.

Vi har allerede kjørt en første runde i FirewallBuilder-kurs for Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Av disse er det ikke sikkert alle vil ta i bruk verktøyet - kanskje halvparten. Tiden vil vise.

Vi inviterer nå til en runde 2 og kan ta inn 5 nye skoler etter først til mølla prinsippet. Vi har derfor en egen foodle for dette. Kurset stenger etter at femte skole er påmeldt. Dere må være minst to fra hver skole som deltar.

Verktøysamling

Passer De som har erfaring med verktøyene på verktøykassene/målepålene
Sted Møterom Maxis i 2. etg
Tid Onsdag 28. mars kl 09 - 15

Fokus her er på å formidle nyheter som er utviklet på NAV, verktøykasser og målepåler siden siste samling i mars 2011. Agenda er:

Når Hva Hvem
0900 Velkommen Vidar Faltinsen
0915 Nytt perfSONAR NC grensesnitt for Appflow Arne Øslebø
0945 10 gigabit målepåling - planer og ideer Arne Øslebø
1000 NAV: Overblikk over nyheter i 3.9, 3.10 og 3.11, status for IPv6 støtte Vidar Faltinsen
1015 NAV: Macwatch demo, Miljøsensor statistikk demo John Magne Bredal
1030 Kaffe
1100 NAV: Forbedret topologioppdagelse, LLDP støtte, linkmonitorering Morten Brekkevold
1120 NAV threshold manager - demo og virkemåte John Magne Bredal
1140 NAV alarmoppsett for UPS, feil i power/vifte, andre alarmtips, inklusive hobbitalarmer Morten Brekkevold
1200 Hvordan feilsøke i NAV Morten Brekkevold
1220 Planer for NAV 3.12 Vidar Faltinsen
1230 Lunch
1330 SIPshaman: Sjekk av summetone og talekvalitet i UNINETT sanntid Miguel Baptista
1345 VoipADE: alarm til driftsenteret ved unormalt avvik i UH-sektorens ringemønster Gurvinder Singh
1400 BOF: Verktøy for loganalyse - hva er behovet - Splunk eller open source? Vidar Faltinsen
1430 Ledig
1500 Slutt

Påmelding

 
 
gigacampus/samling/vk_mar_2012.txt · Last modified: 2012/03/30 07:51 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups