gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_mar_2012 [2012/03/30 07:49]
faltin@uninett.no [Verktøysamling]
gigacampus:samling:vk_mar_2012 [2012/03/30 07:51] (current)
faltin@uninett.no [Verktøysamling]
Line 71: Line 71:
  
 Fokus her er på å formidle nyheter som er utviklet på NAV, verktøykasser og Fokus her er på å formidle nyheter som er utviklet på NAV, verktøykasser og
-målepåler siden siste samling [[vk_mar_2011|i mars 2011]]. Tentativ agenda er:+målepåler siden siste samling [[vk_mar_2011|i mars 2011]]. Agenda er:
  
 ^Når   ^Hva  ^Hvem  | ^Når   ^Hva  ^Hvem  |
 
 
gigacampus/samling/vk_mar_2012.txt · Last modified: 2012/03/30 07:51 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups