gigacampus » start page » samling

Verktøyworkshop

Emne Verktøyworkshop
Sted Rødt møterom, Teknobyen 5 etg, Trondheim

For de som trenger overnatting, vises til gjeldende hotellavtaler i Trondheim.

Første workshop

Tidspunkt Onsdag 17. mars 2010 kl 09 - 15
Deltagere HiSF, UNIS, AHO, HiN, HiL, HSH

Andre workshop

:!: Andre workshop er er åpen for påmelding (plass til 6 institusjoner)

Tidspunkt UTSATT TIL HØSTEN - NY TID KOMMER SENERE (var onsdag 19. mai)
Deltagere

Bakgrunn

UNINETT inviterer herved folk i sektoren som vil lære mer om bruken av verktøyene på verktøykassene og målepålene til workshop i Trondheim. Vi vil ha et særlig fokus på NAV, nfsen og Stager. Andre verktøy dekkes også.

Det blir ikke et strømlinjeformet kurs med kursmateriell og øvingsoppgaver, men mer åpent der våre verktøyeksperter er tilgjengelig for dere, der vi kan se på ting på deres egen verktøykasse/målepåle (ta med laptop).

Vi vil ha max 6 institusjoner pr samling, men kan tillatte flere personer pr institusjon.

Agenda

Ikke en fast tidsatt agenda, men vi vil innom følgende temaer:

 1. Velkommen ved Vidar
 2. Demo av NAV ved Gro-Anita
 3. nfsen demo ved Rune
 4. tftp bruk ved Rune
 5. Hobbit ved Kolbjørn
 6. Stager/målepålebruk ved Arne
 7. Demo av NDT for måling av ytelse fra klient til målepåle

Mer informasjon

Påmelding

 • Første dato er fullbooket (17. mars)
 • Andre dato er åpen for påmelding: UTSATT (var onsdag 19. mai)

Deltagere første workshop

 1. Terje Fimreite, HiSF
 2. Frank Eggenfeller, UNIS
 3. Kai Gjessing, HiL
 4. Achmad Kadaffi Nasir, HiL
 5. Ketil Forselv, HiN
 6. Steinar Oddenes, HSH
 7. Anh Hoang, AHO
 8. Siva Vadivelu, AHO

Deltagere andre workshop

 1. ???

Bidragsytere fra UNINETT / NTNU

 1. Vidar Faltinsen, UNINETT
 2. Morten Brekkevold, UNINETT
 3. Grete Duna, UNINETT
 4. Rune Sydskjør, UNINETT
 5. Kolbjørn Barmen, UNINETT
 6. Arne Øslebø, UNINETT
 7. Gro-Anita Vindheim, NTNU
 
 
gigacampus/samling/vk_mars_2010.txt · Last modified: 2010/05/12 08:39 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups