gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_mars_2010 [2010/05/12 08:29]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:vk_mars_2010 [2010/05/12 08:39] (current)
faltin@uninett.no
Line 20: Line 20:
 :!: Andre workshop er er åpen for påmelding (plass til 6 institusjoner) :!: Andre workshop er er åpen for påmelding (plass til 6 institusjoner)
  
-^Tidspunkt |UTSATT TIL HØSTEN (var onsdag 19. mai) |+^Tidspunkt |UTSATT TIL HØSTEN - NY TID KOMMER SENERE (var onsdag 19. mai) |
 ^Deltagere | | ^Deltagere | |
  
 
 
gigacampus/samling/vk_mars_2010.txt · Last modified: 2010/05/12 08:39 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups