gigacampus » start page » samling

Verktøysamling

Passer De som har erfaring med verktøyene på verktøykassene/målepålene
Sted Royal Garden, Trondheim (møterom Tavern)
Tid Tirsdag 1. oktober kl 10 - 16

Fokus her er på å formidle nyheter som er utviklet på NAV, verktøykasser og målepåler siden siste samling i mars 2013. Agenda:

Når Hva Hvem
1000 Velkommen Morten Brekkevold
1015 Målepålenyheter (10G hardware, ny Appflow) Arne Øslebø
1050 Logganalyse med Logstash+Elasticsearch+Kibana Gurvinder Singh
1125 Kaffe
1145 Overblikk over nyheter i NAV 3.13, 3.14 og 3.15 John-Magne Bredal
1200 Demo av ny funksjonalitet i NAV John-Magne Bredal
1230 Lunsj
1330 NAV-referansegruppens arbeid Morten Brekkevold
1345 Planer for NAV 4.0 (Graphite, Foundation + demo ) Morten/John-Magne
1420 Nytt i fwbuilder Rune Sydskjør
1455 Kaffe
1510 Systemovervåkning i UNINETT (åpent forum) Arne/Morten
1540 Ledig

Samlingen avholdes i forbindelse med UNINETT-konferansen 2013. Se konferanseprogrammet for mer detaljer. Ellers er Bar Passiar på Dokkhuset reservert for konferansedeltagere fra klokka 19. og utover kvelden den 1. oktober. Her vil det være mulig å bestille mat, samt å kjøpe drikke og hygge seg.

Påmelding

 
 
gigacampus/samling/vk_okt_2013.txt · Last modified: 2013/10/06 21:39 by rune@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups