gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_okt_2013 [2013/10/03 08:01]
bredal@uninett.no [Verktøysamling]
gigacampus:samling:vk_okt_2013 [2013/10/06 21:39] (current)
rune@uninett.no [Verktøysamling]
Line 19: Line 19:
 | 1330 | {{:gigacampus:samling:2013:om_nav-referansegruppen.pdf|NAV-referansegruppens arbeid}} | Morten Brekkevold | | 1330 | {{:gigacampus:samling:2013:om_nav-referansegruppen.pdf|NAV-referansegruppens arbeid}} | Morten Brekkevold |
 | 1345 | Planer for NAV 4.0 (Graphite, Foundation + demo ) | Morten/John-Magne | | 1345 | Planer for NAV 4.0 (Graphite, Foundation + demo ) | Morten/John-Magne |
-| 1420 | Nytt i fwbuilder                                  | Rune Sydskjør     |+| 1420 | {{:gigacampus:samling:fwbuilder_uninett2013.pdf|Nytt i fwbuilder}}                                  | Rune Sydskjør     |
 ^ 1455 ^ Kaffe                                             ^                   ^ ^ 1455 ^ Kaffe                                             ^                   ^
 | 1510 | {{:gigacampus:samling:2013:systemovervakning_i_uninett.pdf|Systemovervåkning i UNINETT}} (åpent forum) | Arne/Morten       | | 1510 | {{:gigacampus:samling:2013:systemovervakning_i_uninett.pdf|Systemovervåkning i UNINETT}} (åpent forum) | Arne/Morten       |
 
 
gigacampus/samling/vk_okt_2013.txt · Last modified: 2013/10/06 21:39 by rune@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups