gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:vk_qquiz [2010/03/15 11:04]
faltin@uninett.no laget siden mer generell
gigacampus:samling:vk_qquiz [2010/03/15 14:15] (current)
faltin@uninett.no
Line 23: Line 23:
   - Du har viktige prosesser som kjøres på en bestemt maskin, og ønsker varsling på sms når en av disse prosessene går ned. Lar det seg gjøre, evt. hvordan?   - Du har viktige prosesser som kjøres på en bestemt maskin, og ønsker varsling på sms når en av disse prosessene går ned. Lar det seg gjøre, evt. hvordan?
  
-//Ressurspersoner: Grete Duna, Kolbjørn Barmen//+//Ressurspersoner: Kolbjørn Barmen, Grete Duna//
  
  
 
 
gigacampus/samling/vk_qquiz.txt · Last modified: 2010/03/15 14:15 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups