gigacampus » start page » sanntidkunder

Hvem er tilkoblet UNINETT sanntid?

UNINETT sanntid retter seg mot @campus sin primære målgruppe, dvs. landets statlige universiteter og høgskoler. UNINETT har som målsetning å ferdigstille tilkobling for 18 institusjoner innen 2013.

Vi gir nedenfor en kortfattet oversikt over noen av prosjektene vi er i gang med.

Først en oversikt:

Oversikt

Her er en liste over institusjoner som er tilsluttet UNINETT sanntid. Det er mange prosesser som løper i parallell. De som helt har migrert sin bylinje fra ISDN til SIP står i fete typer (datoer i kursiv er estimert):

# Institusjon #tlfnr Oppstart Fullført Totalt portert Kommentar
1 UNINETT AS 300 jan 2011 mars 2011 300 (0,4%)
2 Høgskolen i Nord-Trøndelag 1600 mars 2011 april 2011 1900 (2,3%)
3 Høgskolen i Gjøvik 400 april 2011 sept 20112200 (2,8%)
4 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1600 mai 2011 okt 2011 3900 (4,7%)
5 Høgskolen i Vestfold1600 mai 2011 okt 2011 5500 (6,7%)
6 Universitetet i Bergen 8550 juni 2011 des 2011 14050 (17,1%)
7 Høgskolen i Molde 600 oktober 2011 juni 2012 14650 (17,8%)
8 Universitetet i Oslo 14699 juni 2011 juli 2012 29349 (35,6%)
9 Høgskolen i Ålesund 600 juni 2011 sept 2012 29949 (36,4%)
10 Norges Forskningsråd 600 mai 2012 okt 2012 30549 (37,1%)
11 Universitetet i Agder 3000 august 2011 feb 2013 33549 (40,7%)
12 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2300 feb 2012 des 2012 35849 (43,5 %)
13 Høgskolen i Buskerud 960 feb 2011 des 2012 36799 (44,6 %)
14 Nofima 1120 des 2012 april 2013 36919 (44,6 %)
15 Høgskolen i Narvik 1400 april 2012 mars 2013 38319 (44,7 %)
16 Høgskolen i Bergen 1250 nov 2012 april 2013 39569 (47,9 %)
17 Høgskolen i Telemark 1500 sept 2011 april 2013 41069 (49,8 %)
18 Norges handelshøyskole 1100 sept 2012 mai 2013 42169 (51,1 %)
19 Universitetet i Nordland 1050 mai 2012 juni 2013 43219 (52,4 %)
20 Universitetet i Tromsø 4720 mars 2013 juni 2013 47939 (58,1 %)
21 Høgskolen Stord/Haugesund 700 mai 2013 juli 2013 48639 (58,9 %)
22 Samisk høgskole 300 juni 2013 sept 2013 48939 (59,3 %)
23 Universitetet i Stavanger 4000 oktober 2011 okt 2013 52939 (64,1 %)
24 Høgskolen i Finnmark (UiT)650 jan 2013 okt 2013 53530 (64,9 %) Fusjonert med UiT
25 Høgskolen i Østfold800 november 2011 25.11.2013
26 Høgskolen i Hedmark 1450 april 2013 03.12.2013
27 Kunst- og designhøgskolen i Bergen 200 sept 2013 ? I gang
28 Høgskolen i Nesna 200 juni 2013 ? I gang
29 Høgskulen i Sogn of Fjordane 700 des 2011 ? I gang
30 Høgskolen i Oslo og Akershus 7100 nov 2012 ? I gang
31 Høgskulen i Volda500 sep 2012 ? I gang
32 Norges veterinærhøgskole 1000 sept 2011 ? Fusjonerer med UMB
33 Arkitektur- og designhøgskolen 200 sept 2011 ? I gang
34 Høgskolen i Harstad 300 nov 2013 ? I gang
35 Høgskolen i Lillehammer 600 okt 2013 ? I gang
36 Norges musikkhøgskole 300 nov 2013 ? I gang
37 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13200 nov 2013 ? I gang
38 Norges idrettshøgskole 500 Ønsker tilkobling

Prosjektene

UNINETT

UNINETT har gått foran og ble første institusjon som ble tilkoblet SIP inf rastrukturen. Dette skjedde i mars 2011 samtidig med at Alcatel-sentralen ble faset ut for godt. UNINETT er nå over på en ren SIP PBX plattform basert på Kamailio og Asterisk. enum og dns brukes for direkte samtaleruting mot andre UNINETT sanntid institusjoner og SIP-miljøer ellers i verden. Dersom samtalen skal til “offentlig nett” benyttes oppsatt SIP-trunk mot UNINETT SBC og videre til TDC.

Høgskolen i Nord-Trøndelag

HiNT har lagt over fra Avaya til Lync. Studiested for studiested ble tatt i perioden februar-april 2011. En del “sære” apparater (fax, frankering, alarmsystemer, heistelefon, dect/wifi) står igjen og vil bli håndtert i løpet av sommeren 2011 slik at sentralen kan slås helt. Les mer om HiNT sin Lync innføring og deres prosjekt samordnet kommunikasjon.

UNINETT tilbyr en sentralisert Lync mediagateway som HiNT sin Lync Mediation server er koblet mot. Løsningen vil på sikt bli redundant og er skalert til å håndtere flere institusjoner.

HiNT

Høgskolen i Gjøvik

HiG har besluttet å fase ut sin Avaya sentral i løpet av 2011 og vil bygge en åpen plattform basert på Kamailio og Asterisk (i samarbeid med UNINETT).

HiG legger vekt på sømløs migrasjon av telefoner fra Avaya til SIP, samt god integrasjon mellom BAS og SIP PBX database. HiG vil etablere køløsning for sin IT helpdesk basert på Asterisk.

HiG vil gradvis utvikle flere tjenester rundt sin åpne SIP-baserte kommunikasjonsplattform. Erfaringer fra Gjøvik kan danne grobunn for tilsvarende løsninger andre steder i UH-sektoren!

HiG

Høgskolen i Vestfold

HiVe ferdigstiller et nybygg sommeren 2011 og ansatte som flytter inn her vil få Lync som sin “telefonløsning”. HiVe vil fryse Avaya-sentralen og på sikt fase alle brukerne over på Lync. Prosessen kan ta noen år og må sees i sammenheng med pågående SAK prosess i Oslofjord-alliansen.

UNINETT har sammen med HiVe bygget en løsning som godt integrerer Avaya og Lync slik at man enkelt kan migrere brukere og slik at man sømløst kan ringe imellom. Modellen kan bli interesant for flere.

hive

Universitet for miljø- og biovitenskap

UMB fortsetter med sin Cisco plattform CUCM (tidligere CallManager) men ser stor fordel av å bli kvitt ISDN-linjene til fordel for en tilkobling til UNINETTs SIP infrastruktur. CUCM er igjen tilkoblet Lync gjennom MS Mediation Server. Trio sentralbord med opplest fravær og Exchange kalender er integrert i løsningen.

umb

Universitetet i Oslo

UiO kjører et stort prosjekt med utfasing av sin Avaya sentral med 12000 telefoner. De bygger en åpen plattform basert på Kamailio og Asterisk og jobber med en gradvis innfasing av SIP-telefoner frem mot sommeren 2013. UiO vil gradvis fase flere og flere nummerserier over mot UNINETT sanntid.

uio

Universitetet i Bergen

UiB vil satse videre på Aastra og oppgradere til siste versjon av MX One. UiB bygger en redundant infrastruktur på campus med tre MX One i kjernen. Disse vil få redundante SIP-trunker mot UNINETT Sanntid. Løsningen er planlagt i fullskala produksjon i september.

uib

Universitetet i Agder

UiA har i dag to separate Alcatel-sentraler, en i Kristiansand og en i Grimstad. De vil til høsten samordne dette til en sentral med redundante veier i mellom. De vil da også bytte ut ISDN med SIP på alle “bylinjene”.

Høgskolen i Ålesund

HiAls ser også fordelen av UNINETT Sanntid og ønsker tilkobling fra sin Avaya-sentral så snart som mulig. Ålesund vil følge modellen til Vestfold med gradvis innføring av Lync.

 
 
gigacampus/sanntidkunder.txt · Last modified: 2013/11/08 18:05 by jardar@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups