gigacampus » start page » sanntidkunder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:sanntidkunder [2013/11/08 18:03]
jardar@uninett.no [Oversikt]
gigacampus:sanntidkunder [2013/11/08 18:05] (current)
jardar@uninett.no [Oversikt]
Line 41: Line 41:
 |23 |Universitetet i Stavanger |4000 |oktober 2011 | **okt 2013** | 52939 (64,1 %) | | |23 |Universitetet i Stavanger |4000 |oktober 2011 | **okt 2013** | 52939 (64,1 %) | |
 |24 |Høgskolen i Finnmark (UiT)|650 | jan 2013 | **okt 2013** | 53530 (64,9 %) | Fusjonert med UiT | |24 |Høgskolen i Finnmark (UiT)|650 | jan 2013 | **okt 2013** | 53530 (64,9 %) | Fusjonert med UiT |
-|25 |Høgskolen i Østfold|800 |november 2011| //25.11.2013// | | | +|25 |Høgskolen i Østfold|800 |november 2011| 25.11.2013 | | | 
-|26 |Høgskolen i Hedmark  |1450 | april 2013 | //03.12.2013// | | |+|26 |Høgskolen i Hedmark  |1450 | april 2013 | 03.12.2013 | | |
 |27 |Kunst- og designhøgskolen i Bergen  |200 | sept 2013 | //?// | | I gang| |27 |Kunst- og designhøgskolen i Bergen  |200 | sept 2013 | //?// | | I gang|
 |28 |Høgskolen i Nesna  |200 | juni 2013 | //?// | | I gang| |28 |Høgskolen i Nesna  |200 | juni 2013 | //?// | | I gang|
 
 
gigacampus/sanntidkunder.txt · Last modified: 2013/11/08 18:05 by jardar@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups