gigacampus » start page » satsingsomrader

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:satsingsomrader [2008/02/09 15:50]
faltinXuninettXno
gigacampus:satsingsomrader [2010/02/08 14:27] (current)
Line 3: Line 3:
 GigaCampus definerer syv satsingsområder.  GigaCampus definerer syv satsingsområder. 
  
-{{gc-borg.png?450|}} +{{gc-borg.png?480|}}  
  
  
Line 14: Line 15:
     - [[nett|Høykapasitetsnett]]     - [[nett|Høykapasitetsnett]]
     - [[mobilitet|Mobilitet]]     - [[mobilitet|Mobilitet]]
-    - [[sip|Person til person-kommunikasjon]]+    - [[sip|Person til person-kommunikasjon]] / [[multimedia|Multimedia]]
     - [[sikkerhet|Sikkerhet]]     - [[sikkerhet|Sikkerhet]]
     - [[overvaking|Drift og overvåking]]     - [[overvaking|Drift og overvåking]]
 
 
gigacampus/satsingsomrader.1202568601.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups