gigacampus » start page » sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:sidebar [2013/06/03 09:31]
mvold@uninett.no fix typo
gigacampus:sidebar [2014/12/15 14:12] (current)
faltin@uninett.no
Line 22: Line 22:
      
  
-  * [[https://ow.feide.no/gigacampus:spr|Strategi- og Prioriteringsråd (SPR)]]+  * [[https://agora.uninett.no/group/spr|Strategi- og Prioriteringsråd (SPR)]]
   * [[https://ow.feide.no/gigacampusadm:start|Intern (gcadm)]]   * [[https://ow.feide.no/gigacampusadm:start|Intern (gcadm)]]
  
 
 
gigacampus/sidebar.txt · Last modified: 2014/12/15 14:12 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups