gigacampus » start page » sikkerhet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:sikkerhet [2011/09/05 22:55]
oyvind@uninett.no
gigacampus:sikkerhet [2011/09/05 22:56] (current)
oyvind@uninett.no
Line 244: Line 244:
 === Videre planer === === Videre planer ===
  
-Følgende institusjoner har ytret ønske om besøk fra GigaCampus og er på vår kjøreplan.+Følgende institusjoner er på vår kjøreplan.
 Endelig dato er ikke tidfestet: Endelig dato er ikke tidfestet:
  
 
 
gigacampus/sikkerhet.txt · Last modified: 2011/09/05 22:56 by oyvind@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups