gigacampus » start page » sip

UNINETT sanntid: Åpen sanntidskommunikasjon som skalerer

UNINETT sanntid

UNINETT har i lengre tid arbeidet med en ny plattform for åpen sanntidskommunikasjon i UH-sektoren. Nå er løsningen endelig på plass. Telefoni har prioritet i startfasen.

UNINETT sanntid består av fire hovedleveranser:

  1. En SIP infrastruktur som skalerer til hele UH-sektoren
  2. Et sentralt og redundant knutepunkt for SIP-trunk mot sektorens telefonileverandør, TDC
  3. SIP-baserte fellestjenester, herunder conference.uninett.no
  4. En assistanse- og veiledningstjeneste for SIP og VoIP-løsninger på campus

Les mer

Bli med

Ta kontakt med campus@uninett.no og meld din interesse.

Ta også kontakt for mer informasjon om:

  • Krav til SIP grensesnitt fra lokal PBX
  • UNINETT sanntid sikkerhetsdirektiv
  • UNINETT sanntid faktureringsrutiner

Eldre informasjon

 
 
gigacampus/sip.txt · Last modified: 2011/05/23 16:18 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups