gigacampus » start page » sip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:sip [2011/05/23 15:44]
faltin@uninett.no
gigacampus:sip [2011/05/23 16:18] (current)
faltin@uninett.no
Line 4: Line 4:
 UNINETT har i lengre tid arbeidet med en ny plattform for åpen sanntidskommunikasjon i UH-sektoren. Nå er løsningen endelig på plass. Telefoni har prioritet i startfasen.  UNINETT har i lengre tid arbeidet med en ny plattform for åpen sanntidskommunikasjon i UH-sektoren. Nå er løsningen endelig på plass. Telefoni har prioritet i startfasen. 
  
-UNINETT Sanntid består av fire hovedleveranser:+UNINETT sanntid består av fire hovedleveranser:
  
   - En [[uninettsanntid|SIP infrastruktur]] som skalerer til hele UH-sektoren    - En [[uninettsanntid|SIP infrastruktur]] som skalerer til hele UH-sektoren 
 
 
gigacampus/sip.txt · Last modified: 2011/05/23 16:18 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups