gigacampus » start page » sipmigrasjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:sipmigrasjon [2011/05/19 19:44]
faltin@uninett.no
gigacampus:sipmigrasjon [2011/05/19 19:44] (current)
faltin@uninett.no
Line 12: Line 12:
 ===== 2. MGW installeres, TDC tillater utgående anrop over SIP ===== ===== 2. MGW installeres, TDC tillater utgående anrop over SIP =====
  
-Det settes opp 1 stk PRI tverrlinje mellom MGW og PBX. Videre settes PBX opp til å rute anrop med prefiks 2 til å bli rutet utgående over MGW. Prefiks 0 gir ISDN bylinje som før. TDC tillater utgående anrop over SIP i tillegg til at det tillates utgående som før over ISDN. Inngående anrop fra TDC går som før over ISDN. +Det settes opp 1 stk UT tverrlinje mellom MGW og PBX. Videre settes PBX opp til å rute anrop med prefiks 2 til å bli rutet utgående over MGW. Prefiks 0 gir ISDN bylinje som før. TDC tillater utgående anrop over SIP i tillegg til at det tillates utgående som før over ISDN. Inngående anrop fra TDC går som før over ISDN. 
  
 MGW settes opp til å sjekke om nummer det ringes til er i ENUM. Hvis så er tilfelle rutes samtalen direkte til mottager over forskningsnettet/internett. Dette vil gjelde dersom mottaker er hos en institusjon som allerede er tilkoblet UNINETT sanntid. MGW settes opp til å sjekke om nummer det ringes til er i ENUM. Hvis så er tilfelle rutes samtalen direkte til mottager over forskningsnettet/internett. Dette vil gjelde dersom mottaker er hos en institusjon som allerede er tilkoblet UNINETT sanntid.
 
 
gigacampus/sipmigrasjon.txt · Last modified: 2011/05/19 19:44 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups