gigacampus » start page » spr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:spr [2017/03/28 09:42]
faltin@uninett.no [UNINETT@campus ledelse]
gigacampus:spr [2017/03/28 09:42] (current)
faltin@uninett.no [Medlemmer]
Line 25: Line 25:
    * Ola Ervik, Platform seksjonen, NTNU    * Ola Ervik, Platform seksjonen, NTNU
    * Knut Borge, Seksjonsleder for seksjon for system- og applikasjonsdrift, UiO    * Knut Borge, Seksjonsleder for seksjon for system- og applikasjonsdrift, UiO
-   * Per Borgesen, Dekan ved avdeling for informatikk og e-læring,HiST 
    * Odd Asbjørn Halseth, IT-sjef, HiNT    * Odd Asbjørn Halseth, IT-sjef, HiNT
    * Tor Holmen, viseadm. dir, UNINETT (leder)    * Tor Holmen, viseadm. dir, UNINETT (leder)
 
 
gigacampus/spr.txt · Last modified: 2017/03/28 09:42 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups