gigacampus » start page » stagervk

Stager på verktøykasser

Stager, en web-basert applikasjon for å presentere og visualisere mange ulike typer nettverksstatistikk, er nå tilgjengelig på verktøykassene for å vise rapporter fra Appflow.

Et nytt web-grensesnitt er under utvikling. Dette vil være enklere i bruk og gi bedre oversikt over tilgjengelig statistikk. Arbeidet er dessverre noe forsinket men forventes klar første kvartal 2012

Appflow

Appflow er en ny tjeneste for de som har målepåler med passive målekort. Den erstatter Qflow og har som hovedmål å kunne klassifisere nettverkstrafikk for å gi en bedre forståelse for hva nettet brukes til. Klassifiseringen skjer ved å søke etter kjente bit-mønster, kjente portnummer og oppførsel.

For hver applikasjon kan man få oversikt over hvilket AS nummer trafikken kommer fra eller sendes til.

Når det gjelder gjenkjennelse av BitTorrent så finnes det to klasser av trafikk “BitTorrent” og “BitTorrent (assumed)”. Forskjellen er at “BitTorrent” er ukryptert BitTorrent som er gjenkjent ved hjelp et mønster i pakkene. “BitTorrent (assumed)” er kryptert BitTorrent som er klassifisert basert på portnummer og oppførsel. Annen type trafikk kan derfor feilklassifiseres som “BitTorrent (assumed)”. Vi kommer til å jobbe videre med å forbedre klassifiseringen slik at ukjent trafikk og feilklassifisering blir så lav som mulig.

Hvordan bruke Stager med Appflow

Stager er integrert med Nav på verktøykassen og kan startes via toolbox i Nav. Det første man da ser er oppsettsiden til Stager:

For enkelt å se de mest brukte applikasjonene trykk på fanen Bookmarks hvor det for alle skal være laget to bokmerker, en for IPv4 og en for IPv6 trafikk.

Her kan man også se når bokmerkene sist ble brukt. For å velge et bokmerke er det bare å trykke på navnet til det bokmerker man ønsker å bruke.

Man vil da få opp to rapporter som alltid viser siste dag med statistikk over de mest brukte applikasjonene. Den første rapporten er for innkommende trafikk og den andre er for utgående.

Hver rapport viser prosent av total trafikk, gjennomsnittlig, maks og minimum bits per sekund i løpet av hele dagen. For å se hvordan trafikken for en applikasjon har endret seg i løpet av dagen, kryss av for ønskede applikasjoner i første kolonne av tabellen og trykk på “Plot graph”.

Det er mulig å se hvor trafikk for en applikasjon kommer fra eller sendes til ved å høyreklikke på ID nummeret til applikasjonen som vist i figuren over.

 
 
gigacampus/stagervk.txt · Last modified: 2014/08/06 14:43 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups