gigacampus » start page » stagervk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:stagervk [2011/12/13 09:29]
arneos@uninett.no [Stager på verktøykasser]
gigacampus:stagervk [2014/08/06 14:43] (current)
faltin@uninett.no [Appflow]
Line 12: Line 12:
 For hver applikasjon kan man få oversikt over hvilket AS nummer trafikken kommer fra eller sendes til. For hver applikasjon kan man få oversikt over hvilket AS nummer trafikken kommer fra eller sendes til.
  
-Når det gjelder gjenkjennelse av BitTorren så finnes det to klasser av trafikk "BitTorrent" og "BitTorrent (assumed)". Forskjellen er at "BitTorrent" er ukryptert BitTorrent som er gjenkjent ved hjelp et mønster i pakkene. "BitTorrent (assumed)" er kryptert BitTorrent som er klassifisert basert på portnummer og oppførsel. **Annen type trafikk kan derfor feilklassifiseres som "BitTorrent (assumed)".** Vi kommer til å jobbe videre med å forbedre klassifiseringen slik at ukjent trafikk og feilklassifisering blir så lav som mulig.+Når det gjelder gjenkjennelse av BitTorrent så finnes det to klasser av trafikk "BitTorrent" og "BitTorrent (assumed)". Forskjellen er at "BitTorrent" er ukryptert BitTorrent som er gjenkjent ved hjelp et mønster i pakkene. "BitTorrent (assumed)" er kryptert BitTorrent som er klassifisert basert på portnummer og oppførsel. **Annen type trafikk kan derfor feilklassifiseres som "BitTorrent (assumed)".** Vi kommer til å jobbe videre med å forbedre klassifiseringen slik at ukjent trafikk og feilklassifisering blir så lav som mulig.
  
 ===== Hvordan bruke Stager med Appflow ===== ===== Hvordan bruke Stager med Appflow =====
 
 
gigacampus/stagervk.txt · Last modified: 2014/08/06 14:43 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups