gigacampus » start page

UNINETT@campus

Samordnet nettbygging på norske universiteter og høgskoler.

UNINETT har et sterkt fokus på å styrke og samordne campusnettene ved landets statlige universiteter og høgskoler. Aktiviteten fikk sitt løft gjennom GigaCampus 2006-2009. Sentrale deler av programmet fortsetter som en permanent aktivitet fra UNINETT.

  • Les GigaCampus II programutkast. Dokumentet beskriver forslag til videreføring av GigaCampus 2006-2009. UNINETTs styre besluttet i oktober 2009 å videreføre nivå A og B fra rapporten som en permanent aktivitet.

Samlinger

UNINETT arrangerer en rekke samlinger for sektoren, alt fra arbeidsgruppemøter og workshops til større seminar, kurs og konferanser.

UNINETT fagspesifikasjoner (UFS)

@Campus Strategi-og Prioriteringsråd

UH sektoren sitt @Campus Strategi-og Prioriteringsråd er utpekt av UNINETT sitt styre, basert på foreslåtte kandidater fra UH-sektoren.

Her er flere detaljer, inkludert mandat.

Nyheter

Vi gir ikke lenger ut egne nyhetsbrev i regi av @campus. Nyheter kommer gjennom Uninytt og på Uninetts offisielle webside

om GigaCampus 2006-2009

UNINETT sin campussatsing fikk et løft gjennom det fireåriget programmet GigaCampus 2006-2009. Forlengelsen av programmet ble den permanente og fortsatt pågående @campus aktiviteten.

om @campus wiki

Du besøker nå @campus sin wiki. Bidra gjerne med innhold! Logg inn med ditt Feide passord1) (login-knapp oppe til høyre). Dersom du er ukjent med wiki, her er en rask innføring.

1) For at du kan logge inn må din organisasjon først ha tilknyttet seg denne Feide-tjenesten.
 
 
gigacampus/start.txt · Last modified: 2013/05/08 20:32 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups