gigacampus » start page

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:start [2013/05/08 20:32]
faltin@uninett.no
gigacampus:start [2013/05/08 20:32] (current)
faltin@uninett.no [Om GigaCampus 2006-2009]
Line 41: Line 41:
   * [[nyhetsbrev|Nyhetsbrev fra 2011 og bakover]]   * [[nyhetsbrev|Nyhetsbrev fra 2011 og bakover]]
  
-===== Om GigaCampus 2006-2009  =====+===== om GigaCampus 2006-2009  =====
  
 UNINETT sin campussatsing fikk et løft gjennom det fireåriget programmet GigaCampus 2006-2009. Forlengelsen av programmet ble den permanente og UNINETT sin campussatsing fikk et løft gjennom det fireåriget programmet GigaCampus 2006-2009. Forlengelsen av programmet ble den permanente og
 fortsatt pågående @campus aktiviteten. fortsatt pågående @campus aktiviteten.
- 
-Mer om GigaCampus: 
- 
  
   * [[om_gigacampus|Les mer om GigaCampus]]   * [[om_gigacampus|Les mer om GigaCampus]]
 
 
gigacampus/start.txt · Last modified: 2013/05/08 20:32 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups