gigacampus » start page » styret

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:styret [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:styret [2010/02/20 20:39] (current)
faltin@uninett.no
Line 7: Line 7:
 ===== Medlemmer ===== ===== Medlemmer =====
  
-GigaCampus programstyre har følgende medlemmer:+GigaCampus programstyre har virket fra 2006-2009 og har hatt følgende medlemmer:
  
    * Magnar Antonsen, IT-direktør, Universitetet i Tromsø    * Magnar Antonsen, IT-direktør, Universitetet i Tromsø
 +   * Egil Eik, IT-sjef, Universitetet i Agder (til sommer 2007)
    * Arne Hatlen, IT-sjef, Høgskolen i Telemark    * Arne Hatlen, IT-sjef, Høgskolen i Telemark
    * Håvard Kvernelv, IT-leder, Høgskolen i Narvik    * Håvard Kvernelv, IT-leder, Høgskolen i Narvik
-   * Thor-Inge Næsset, IT-sjef, Norges Handelshøgskole+   * Thor-Inge Næsset, IT-sjef, Norges Handelshøgskole (fra sommer 2007)
    * Lars Oftedal, IT-direktør, Universitetet i Oslo    * Lars Oftedal, IT-direktør, Universitetet i Oslo
    * Petter Kongshaug, adm. dir, UNINETT (programleder)    * Petter Kongshaug, adm. dir, UNINETT (programleder)
 +
 ==== Interne sider ==== ==== Interne sider ====
  
 
 
gigacampus/styret.txt · Last modified: 2010/02/20 20:39 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups