gigacampus » start page » telefoni

Telefoni

UNINETT koordinerer telefoniaktivitet i sektoren. Hovedfokus her er koordinering ved oppgraderinger/vedlikehold av tradisjonelle telefonsentraler. Støttesystemer for sentraler er også et viktig område.

Se her for informasjon om UNINETT sanntid (SIP infrastruktur).

 
 
gigacampus/telefoni.txt · Last modified: 2013/05/08 19:04 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups