gigacampus » start page » telefoni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:telefoni [2012/06/13 12:54]
faltin@uninett.no [Telefoni]
gigacampus:telefoni [2013/05/08 19:04] (current)
faltin@uninett.no
Line 10: Line 10:
 Se [[https://ow.feide.no/gigacampus:sip| her]] for informasjon om UNINETT sanntid (SIP infrastruktur). Se [[https://ow.feide.no/gigacampus:sip| her]] for informasjon om UNINETT sanntid (SIP infrastruktur).
  
-===== Oversikt over telefonsentraler i sektoren ===== 
  
-Institusjoner i **fet type** har tilsluttet seg [[sanntidkunder|UNINETT sanntid]]. 
- 
-==== Aastra (Ericsson) ==== 
- 
-  - **Universitetet i Tromsø**  
-  - NTNU                       
-  - **Høgskolen i Sør-Trøndelag** (fases ut 2012/2013, Lync overtar)  
-  - **Universitetet i Bergen**     
-  - **Høgskolen i Bergen**        
-  - **Kunsthøgskolen i Bergen**    
-==== Alcatel ==== 
- 
-  - **Universitetet i Agder**  
-  - **Høgskolen i Buskerud**  
-  - **Høgskolen i Finnmark**  
-  - **Høgskolen i Harstad** 
-  - **Høgskolen i Molde** 
-  - **Høgskolen i Narvik**  
-  - **Høgskolen i Oslo og Akershus**  
-  - **Høgskulen i Sogn og Fjordane** 
-  - **Høgskolen Stord/Haugesund**  
-  - **Høgskolen i Volda**  
-  - **Høgskolen i Østfold**  
-  - **Samisk høgskole**  
-  - **Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo**  
-  - **Norges musikkhøgskole**  
-  - **Norges veterinærhøgskole**  
-  - **Meteorologisk institutt** 
- 
-==== Avaya (Nortel) ==== 
- 
-  - **Universitetet i Oslo** (gradvis utfasing frem mot sommer 2013, SIP PBX overtar)    
-  - **Universitetet i Stavanger** 
-  - **Universitetet i Nordland**  
-  - **Høgskolen i Gjøvik** (fases ut i 2011, SIP PBX overtar) 
-  - **Høgskolen i Hedmark**  
-  - **Høgskolen i Lillehammer**  
-  - **Høgskolen i Nesna**  
-  - **Høgskolen i Nord-Trøndelag** (faset ut våren 2011, Lync har overtatt) 
-  - **Høgskolen i Telemark**  
-  - **Høgskolen i Vestfold** (gradvis utfasing til Lync)  
-  - **Høgskolen i Ålesund**   
-  - **Norges handelshøyskole**  
-  - **Norges idrettshøgskole** 
- 
-==== Cisco ==== 
- 
-  - **Universitet for miljø- og biovitenskap** (UMB) 
-  - Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) 
- 
-==== TDC Silver ==== 
- 
-  - Kunsthøgskolen i Oslo 
  
 
 
gigacampus/telefoni.txt · Last modified: 2013/05/08 19:04 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups