gigacampus » start page » tips

Tips og triks

Bakgrunn

@campus arbeidsgrupper lager såkalte UNINETT fagspesifikasjoner, forkortet UFS. Dette er anbefalinger, spesifikasjoner og andre fagdokumenter. Det kan også være konkrete oppskrifter. Uansett er disse dokumentene “litt omfattende”. Vi ser behov for et konsept med en lavere komme-i-gang-terskel. Derfor denne siden.

Her ønskes alt av tips og triks velkomment. På indekssiden vil vi rett og slett bare liste opp TIPSene i stigende nummerrekkefølge. Som for UFS nummerer vi TIPS fortløpende fra TIPS101 og oppover, kronologisk i tid, etterhvert som de lages.

Når det blir et visst volum på tipsene vil vi lage tilleggsstrukturer, kanskje innføre emneord/søkeord eller lignende. Dette blir en redaktørjobb som tas ved behov.

Enn så lenge - og uansett - vi ønsker alle wiki-brukere velkommen til å poste sine TIPS og triks. Ta neste nummer i rekkefølgen og lag ditt TIPS. Dere trenger ikke søke/spørre noen om dette - det er fritt frem! Vi tror ikke problemet blir for mye informasjon - og skulle det blir det - tar vi som nevnt struktureringsjobben med den aller største glede.

Les mer om hva TIPS er på den første TIPS-siden, TIPS101.

TIPS indeksside

Nr Tittel Område Forfatter Institusjon
TIPS101 Hva er et TIPS? Om tips Vidar Faltinsen UNINETT
TIPS102 Duplekskonflikter i nettverk Nettverk Håvard Eidnes UNINETT
TIPS103 Unngå multicast storm problem Multicast Håvard Eidnes UNINETT
TIPS104 Automatisk deteksjon av spammer vha. nfsen Sikkerhet Rune SydskjørUNINETT
 
 
gigacampus/tips.txt · Last modified: 2010/02/21 09:30 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups