gigacampus » start page » tips101

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tips101 [2010/02/21 09:31]
faltin@uninett.no
gigacampus:tips101 [2010/02/21 09:32] (current)
faltin@uninett.no
Line 18: Line 18:
 noe.  noe. 
  
-Kanskje blir det i utgangspunktet mange nettverkstips, eller tips innen GigaCampus satsingsområder, +Kanskje blir det i utgangspunktet mange nettverkstips, eller tips innen @campus satsingsområder, 
-men GigaCampus ønsker ikke å avgrense til dette. IKT-området er vår avgrensning, løselig+men vi ønsker ikke å avgrense til dette. IKT-området er vår avgrensning, løselig
 definert. definert.
  
 
 
gigacampus/tips101.txt · Last modified: 2010/02/21 09:32 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups