gigacampus » start page » tips103

TIPS103

TIPS nr 103
Tittel Unngå multicast storm problem
Område Multicast
Forfatter Håvard Eidnes
Institusjon UNINETT

Unngå multicast storm problem

Vi opplevde høy CPU-last på flere rutere 21/2-08 og det viste seg å være relatert til en misbruk av mulighetene som ligger i å “utnytte” sdr/sap listen.

Løsning: skru av dette, det er ikke nødvendig å ha det påskrudd for at multicast skal virke, det er kun “kjekt å ha” når du er innlogget på ruteren. Dvs gjør “no ip sdr listen” eller “no ip sap listen” (eksakt kommendo varierer med plattform / programvareversjon).

 
 
gigacampus/tips103.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups