gigacampus » start page » tips103

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tips103 [2008/02/25 20:15]
faltinXuninettXno
gigacampus:tips103 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 6: Line 6:
 ^ Forfatter     | Håvard Eidnes | ^ Forfatter     | Håvard Eidnes |
 ^ Institusjon   | UNINETT | ^ Institusjon   | UNINETT |
 +
  
  
Line 13: Line 14:
  
 Vi opplevde høy CPU-last på flere rutere 21/2-08 og det viste seg å være relatert til Vi opplevde høy CPU-last på flere rutere 21/2-08 og det viste seg å være relatert til
-en misbruk av mulighetene som ligger i å utnytte/misbruke sdr/sap listen.+en misbruk av mulighetene som ligger i å "utnyttesdr/sap listen
 + 
 +Løsning: skru av dette, det er ikke nødvendig å ha det påskrudd for at multicast skal virke, det er kun "kjekt å ha" når du er innlogget på ruteren. Dvs gjør "no ip sdr listen" eller "no ip sap listen" (eksakt kommendo varierer med plattform / programvareversjon).
  
-Løsning: skru av dette, det er ikke nødvendig å ha det på skrudd for at multicast skal virke, det er kun "kjekt å ha" når du er innlogget på ruteren. Dvs gjør "no ip sdr listen" eller "no ip sap listen" 
  
  
 
 
gigacampus/tips103.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups