gigacampus » start page » tips104

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tips104 [2010/04/15 14:19]
rune@uninett.no
gigacampus:tips104 [2010/04/15 14:20] (current)
rune@uninett.no
Line 46: Line 46:
  
 //not host 158.38.62.9// betyr at vi ikke skal se på trafikk fra denne IP-adressene. Her må du liste opp alle kjente interne mailservere som kan komme til å gå over terskelverdiene som du setter for alarmen. //not host 158.38.62.9// betyr at vi ikke skal se på trafikk fra denne IP-adressene. Her må du liste opp alle kjente interne mailservere som kan komme til å gå over terskelverdiene som du setter for alarmen.
-Listing av flere IP-adresser kan du gjøre slik: //and not (host 158.38.62.9 or host 158.38.62.40 or host 158.38.55.2)+Listing av flere IP-adresser kan du gjøre slik: //and not (host 158.38.62.9 or host 158.38.62.40 or host 158.38.55.2)//
  
 Her er et eksempel på hvordan man finner interface nummer på en cisco-ruter. Her er et eksempel på hvordan man finner interface nummer på en cisco-ruter.
 
 
gigacampus/tips104.txt · Last modified: 2010/04/15 14:20 by rune@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups