gigacampus » start page » tips

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tips [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:tips [2010/02/21 09:30] (current)
faltin@uninett.no
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrunn ===== ===== Bakgrunn =====
  
-GigaCampus arbeidsgrupper lager såkalte [[ufs|UNINETT fagspesifikasjoner]], forkortet UFS. Dette er anbefalinger, spesifikasjoner og andre fagdokumenter. Det kan også være konkrete oppskrifter. Uansett er disse dokumentene "litt omfattende". Vi ser behov for et konsept med en lavere +@campus arbeidsgrupper lager såkalte [[ufs|UNINETT fagspesifikasjoner]], forkortet UFS. Dette er anbefalinger, spesifikasjoner og andre fagdokumenter. Det kan også være konkrete oppskrifter. Uansett er disse dokumentene "litt omfattende". Vi ser behov for et konsept med en lavere 
 komme-i-gang-terskel. Derfor denne siden. komme-i-gang-terskel. Derfor denne siden.
  
 
 
gigacampus/tips.txt · Last modified: 2010/02/21 09:30 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups