gigacampus » start page » tjener_beskrivelse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tjener_beskrivelse [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Tjener beskrivelse ======
 +
 +===== Bakgrunn =====
 +
 +SIP pilot infrastruktur tjenerene er ment som en gateway mellom IP verden og den tradisjonelle PBX sentralen ved institusjonene. Til dette formålet er maskinene utstyrt med en ISDN link mot PBX'en.
 +
 +===== Maskinvare =====
 +
 +Maskinene er IBM "pizza esker" av typen xSeries 306m. Disse er utstyrt med et digium TE110 Wildcard Single Span PCI Card.
 +
 +===== Programvare =====
 +
 +Tjenerene er satt opp med UBUNTU Server 6.10, og en lang rekke dependencies er preinstallert. Konfigurasjon av selve OS'et skjer fra UNINETTs driftsenter og programvare for OS'et distribueres via APT. Applikasjoner for SIP tjenestene er kompilert opp fra tarballer.
 +
 +Tjenerene kjører to "kritiske" SIP applikasjoner. [[http://www.openser.org|OpenSER]] som foretar nødvendig SIP ruting og ENUM oppslag samt [[http://www.asterisk.org|Asterisk]] som står for ISDN link mot PBX og telefoni-tjenester som konferanse, voicemail og ekko tjenester.
 +
 +==== OpenSER ====
 +
 +For å gjøre konfigurasjon av ruting skript for !OpenSER mer leselig er det valgt å benytte m4 skript prosessering, skriptet er derfor delt i 2 deler;
 +  * ''local.m4'' som inneholder variabel definisjoner som ip-adresser og nummer prefikser
 +  * ''openser.m4'' som er selve ruting skriptet og stort sett likt på hver tjener maskin
 +
 +==== Asterisk ====
 +
 +Asterisk har mange konfigurasjons filer men de viktigste er;
 +  * ''zapata.conf'' som tar imot/sender samtaler fra/til PBX
 +  * ''sip.conf'' som tar imot/sender samtaler fra/til SIP
 +  * ''extensions.conf'' som definerer logikk og tjeneste nummer
 +  * evt. ''meetme.conf'' for konferanser
 +
 +==== Andre viktige programmer ====
 +
 +=== MySQL ===
 +
 +MySQL kjører som en database for OpenSER, her lagres all brukerinformasjon og transaksjonslogging.
 +
 +=== mpg123 ===
 +
 +mpg123 v0.59r er innkopiert i /usr/bin/ da dette er den eneste variantent som fungerer 100% med Asterisk. Denne programpakken tar seg av "music on hold" og distribuereres ikke i UBUNUT repository.
 +
 +=== zaptel ===
 +
 +Er grunnmuren for å få bundet !OpenSER / Asterisk sammen med PBX'ene. zaptel består av noen kjernemoduler som kompileres opp samt /etc/zaptel.conf filen som definerer hvordan modulen skal snakke med PBX'ene på "protokoll" nivå.
  
 
 
gigacampus/tjener_beskrivelse.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups