gigacampus » start page » tlf_feb_2012

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:tlf_feb_2012 [2012/06/13 12:53]
faltin@uninett.no [Bakgrunn]
gigacampus:tlf_feb_2012 [2012/06/13 12:53] (current)
faltin@uninett.no [Bakgrunn]
Line 16: Line 16:
 skrevet en anbefaling til UH-sektorens IKT-ledere:  skrevet en anbefaling til UH-sektorens IKT-ledere: 
  
-  * Anbefaling fra UNINETT: {{:gigacampus:telefoni_fremover.pdf|Videre håndtering +  * Anbefaling fra UNINETT, desember 2011: {{:gigacampus:telefoni_fremover.pdf|Videre håndtering 
-av tradisjonelle telefonsentraler i UH-sektoren}}, Desember 2011+av tradisjonelle telefonsentraler i UH-sektoren}}
  
 Som det fremkommer av dokumentet er det flere UH-institusjoner som  Som det fremkommer av dokumentet er det flere UH-institusjoner som 
 
 
gigacampus/tlf_feb_2012.txt · Last modified: 2012/06/13 12:53 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups