gigacampus » start page » tlf_mai_2013

Telefoni/SIP-samling

Emne Telefoni, sanntidskommunikasjon
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm (kart)
Tid Onsdag 22. mai kl 10 - torsdag 23. mai kl 15

Målgruppe

  • IKT ledere
  • Telefoniansvarlige / ansvarlige for sanntidskommunikasjonsplattform

På vei mot sanntidstjenester

Det foregår en liten revolusjon innen telefonien i sektoren. Ikke bare er det full fart i oppkoblinger mot “UNINETT sanntid”, men mye skjer på den lokale telefonsentralen. For noen betyr det utvidelser av det eksisterende, for andre en utskiftning. “Sanntidstjenester” er et begrep som går mye igjen, gjerne med begrepene “mobilitet” og “samarbeidsløsninger” i neste åndedrag. Sanntidstjenester tar steget videre fra tale. Det inkluderer andre tjenester som video, sanntidsmeldinger (IM), presens, m.m. Telefoni er heller ikke begrenset til et apparat på pulten. Det kan like gjerne være på PCen, inkludere mobilen og fungere uansett hvor en er (bare man har nett).

Samlingen søker å få belyst pågående prosesser, utfordringer og løsninger på området. Vi hører fra de som planlegger, de som gjennomfører og ikke minst erfaringer fra de som har innført løsninger for sanntid. I tillegg blir det selvsagt oppdatering fra produsentene på telefonsentraler, sentralbordløsninger og andre aktuelle produkter for telefoni og sanntid.

Streaming

Samlingen kan følges live her: Se live streaming

Vi beklager dersom dette tidvis faller ut. Nettverket er ikke av de beste.

Program

Presentasjoner i PDF-format er lagt ut direkte i agendaen etter hvert som de blir tilgjengelige.

Onsdag 22. mai

Dag 1 blir uten leverandører, der UNINETT og representanter fra sektoren presenterer sine løsningsvalg og tanker.

Tid Hva Hvem
1000-1005 Velkommen Jardar Leira, UNINETT
1005-1030 Status “UNINETT sanntid” og veien videre Presentasjon Jardar Leira og Håvar Fosstveit, UNINETT
1030-1045 Web-verktøy for visualisering av samtaleflyt Presentasjon Gurvinder Singh, UNINETT
1045-1115 Status telefoniavtale Lars Skogan, UNINETT
1115-1130 Pause
1130-1200 UiO er snart ferdig med migrasjon. Erfaringer og utfordringer. Presentasjon Øyvind Kolbu, UiO
1200-1230 Hvordan samordnet kommunikasjon har endret HINT Presentasjon Kay Morten Myrbekk, HiNT
1230-1300 Lync 12 måneder etter - hvilke fordeler har vi fått? Hvordan har brukerne reagert på en 100% Lyncifisering av sanntidskommunikasjonen? Hva må til for å lykkes med en Lync-utrulling?Lync og UH-sektoren. Synsing. Presentasjon Arnt Richard Rørvik, HiST
1300-1345 Lunch
1345-1415 HiOA forteller om deres to programmer: eCampus og Digital Samhandling. Disse ser på digitale verktøy til faglig aktivitet og ulike former for direktekommunikasjon. Presentasjon Ole Lycke, HiOA
1415-1445 Systemintegrasjon og strategi bak valgene hos UiA Presentasjon Ove Benestvedt, UiA
1445-1500 Pause
1500-1530 Jakten på bildet - Videokommunikasjon fra PC er standard UC-funksjonalitet. Men virker det? Når virker det? Hvorfor skulle det ikke virke? Hva skal man kreve av en sånn løsning? Brukes det? Av hvem? Til hva? Og er det flere svar på spørsmålet? Hva var spørsmålet igjen? Presentasjon Bjørn Tore Sund, UiB
1530-1600 Presentasjon av HiFm sitt prosjektet om samordnet kommunikasjon og erfaringer med Cisco som UC-plattform. Robert Riise, HiFm
1600-1630 Veien fra før SIP og frem til en ny samlet løsning for HiBV basert på Lync 2013 og Office365 Presentasjon Telefoni sluttbruker anbefaling Haakon Meland, HiVe
1630-1700 Landet rundt: Tanker, planer og ideer fra sektoren Oppsummering
1700 Slutt for dagen
1900 Felles middag - “Festmeny” på hotellet

Torsdag 23. mai

På dag 2 lar vi leverandørene slippe til med produktoppdateringer og planer.

Tid Tema
Sal A Sal B
0900-1000 Intelecom/Alcatel-Lucent: 1. Demonstrasjon av direktekoblet SIP trafikk mellom Uninett sanntid og Intelecom CONNECT ved bruk av ENUM som DNS oppslag. 2. Viser Alcatel-Lucents nye Session Border Controller som gir en unik funksjonalitet mot Lync og andre SIP baserte applikasjoner som for eksempel TRIO. Avaya ved Maksim Lukascuk: Hvor går veien videre med Avaya? Dagens telefoniløsninger har utviklet seg fra standard talebasert løsning til en pakkebasert samhandlingløsning, og utfasing av det digitale nettet har begynt. Avaya vil fortelle litt om endringer og krav som følger med denne utviklingen. I tillegg vil vi fortelle litt om Avaya's videoløsninger som kan knytte gammel og framtidsrettet løsning sammen. Presentasjon
Sal A Sal B Sal C
1000-1045 Telekompetanse: Live demo av vårt PC sentralbord, samt noen nøkkelfunksjoner i vår telefoniløsning NetNordic: Demonstrerer Vidyo HD videokonferansesystem og konferansebru Presentasjon Competella: Telefonsentral for Lync Presentasjon
1045-1130 eCampus tjenester og hvordan dette henger sammen med UNINETT sanntid og UC tjenester Presentasjon Magnus Strømdal, UNINETT
1130-1215 Lunch
1215-1245 Atea og sektorens erfaring fra UC og Collaboration, hvor går veien videre? Presentasjon Erik Jenssen, Atea
1245-1330 Lync Presentasjon Ståle Hansen, Microsoft
1330-1345 Pause
1345-1430 Samhandlingsløsninger fra Cisco i praksis Presentasjon 1 Presentasjon 2 Kent Stovne, Cisco
1430-1500 Oppsummering Presentasjon
1500 Slutt

Påmelding

Foodle

Vi ønsker bindende påmelding innen mandag 6. mai. Etter denne dato kan vi ikke garantere hotell eller forhandlet pris for rom, men man kan fremdeles melde seg på.

:!: Samlingen er begrenset til maks 1-2 personer pr institusjon pr dag. Vennligst koordiner dette. Om ønskelig er det mulig å delta kun på dag 1 eller kun på dag 2.

Samlingen er gratis, inklusive lunch begge dager og middag på onsdag (og en drikke til middagen).

Status hos institusjonene

AHO

Avventende Adobe connect 50% mac. 80% studenter er på mac Ikke Lync aktuelt foreløpig. Kanskje Jabber. Sony videokonferanseløsning fungerer bra Implementerer utvidelser til sentralen. faglige ansatte har lite kontor-ressurser. Ikke så mye behov for fast telefoniimplementasjon.

HiAls

Par år siden, lite Lync prosjekt Måtte flytte avdeling, manglet kabling så Lync ble aktuelt. Gikk greit. Ikke forankring i ledelsen. 3mnd hadde rektor i møte med andre rektor hørt skryt om Lync. Ledermøte konkluderte: Bør ha i løpet av 2013. 20% ca. nå.

HiB

Ikke tilstede.

HiBu / HiVe (Fusjonerer til HBV)

Egen presentasjon (HiVe) En ting til: Outlook definert arbeidstid styrer samtaleruting og tilstedeværelse.

HiFm

Egen presentasjon.

HiG

Ikke tilstede.

HiH

Startgropa på Lync. Godt forankret i ledelsen. Ferdig i løpet av 2013, forhåpentligvis. Samarbeid med Intelecom. Felles faks på servicetorget.

HiHm

Analoge, digitrale og IP baserte apparater. Har ikke tatt stilling til utvikling. Kjørte Lync 2010 i 2012. Ruller nå ut Lync 2013 til alle ansatte. Tanberg cisco plattform i 20 år. Ikke tatt stilling. Vil evaluere i tiden fremover. Kommer på UNINETT sanntid forhåpentligvis før sommeren.

HiL

Ligner på Hedemark. Ønsker å bli kvitt telefonsentralen. Mangler en basis for å få på plass Lync. Videokonferanse er Polycom og Tanberg. Mest Adobe Connect, Fantasia, Fronter. FAX tenkt å leie gateway fra annet firma.

HiMolde

Tok i bruk Lync 2010 i fjor sommer og forankret i ledelsen. Pilot til i forrige uke, installerte Lync 2013. Ledelsen ønsket raskere overgang. Skal kutte vanlig telefoni i løpet av sommeren. Vil se på Attendant eller ruting agent for Lync. Ønsker alternativer.

HiN

Virtuelt tilstede (svarte pr. mail)

HiN har to stykk MGW fra uninett i drift, og kjører alle samtaler ut/inn over disse. Man har hatt en operativ pilot løsning på Lync 2013 siden årsskiftet. Jobber for å få forankret i ledelsen at vi går for en full innføring av Lync. Studenter over på O365 siden studiestart 2012.

Lync vil nå bli eneste telekommunikasjon på alle våre filialer/studiesenter.

Utfordringer i videre utrulling :

  • Hva gjør vi med DECT-apparater ? Finnes det noen alternativer?
  • Hva gjør vi med eksisterende telekonferanserom ?
  • Inn med sentralbord-løsninger når Lync rulles ut fullt
  • Mobilklienten - et umodent produkt?

HiNesna

Planlegger å gå over til Lync. Skal bytte ut det de har og få inn Exchange. Lync blir med som en del av pakken. Skal kartlegge for prosjekt.

HiNT

Egen presentasjon. Kommentar: Mange tenker Lync. Er det sammarbeid i sektoren? Vi skulle ha snakket mer sammen. UNINETT må ta mer ansvar for Lync-plattformen og gi rådgivning og gjennomføring. Må skaffe kompetanse eller bruke sektoren.

HiOA

Egen presentasjon.

HiOf

Lync 2010 som er rullet ut til alle, men ikke med enterprise voice. Startet i fusjonsprosessen med HiBu/HiVe. Fått 2 MGW fra UNINETT som ligger i topologien. Enkelte ansatte har ingen annen telefon enn Lync. Har fremdeles Alcatel stående. Målet er å gjøre Alcatel mindre og mindre aktuell. Noen bruker også Adobe Connect. Har Fantasia men skal fases ut etter hvert.

HiSF

Alcatel, begynt mye med IP apparat. Har begynt å fase ut FAX. Har bare 1 maskin igjen (multifunksjon, sentralt). Lync har alle ansatte på sine PC, men færreste vet hva det er. IT har Enterprise voice i Lync, men ikke andre ansatte. Lync utrulling lagt litt på is pga. intern permisjon.

HiST

Egen presentasjon. Replikk: Plattformstøtte: Mac argument for ikke å ta Lync er ikke lenger riktig. Lync 2013 har mye bedre plattformstøtte. Lync klienter finnes for Linux, Android, iOS. API er åpen og tilgjengelig. Støtter HiNT sitt utspill om ønske om samarbeid. Dele erfaring og policy. Har policy som er signert av ledelsen. Forankring er viktig uansett hva det gjelder, også Lync. Suksessfaktor er å ta i bruk mer enn en funksjon i Lync. Telefon er da viktig, fast-apparat må fjernes for at ansatte skal oppdage Lync.

HiVe / HiBu (Fusjonerer til HBV)

Egen presentasjon.

HiVolda

Virtuelt tilstede (svarte pr. mail) Volda har Lync 2013 installert som pilot med ca 45 installerte klientar. Vi bruker framleis Alcatelsentralen. Vi har 1 mgw. og innstallerer nummer 2 i desse dager. Kaster ikkje ut Alcatelsentralen i nærmaste framtid. Sansynleg vi 20014-20015 Snuser på Office365, sjekker pr.dd om korleis vi kan gå over til Office365 for studentane i 2013

HiT

Har ute anbud som fokuserer på sentralbordfunksjonaliteten. Har ikke tatt noen avgjørelser vedr. Lync. Støttesystem i undervisningen har ikke Lync klart å matche i funksjonalitet. Dette er en utfordring ved. event. overgang. Godt fornøyd med konferanseløsningene man har.

HSH

Sitter på gjerdet men sitter ikke godt. 20 år gammel Alcatel-sentral og ditto apparat. Ønsker ny løsning for telefoni. Vil ikke kjøpe dyre Alcatel-apparater. “Er du liten blir det Lync” - Mulig sant for HSH også. Bruker mye Adobe Connect. Mye trykk på at personalet vil snakke med hverandre over video. Mye Skype Sky ser fristende ut (Office 365 m.m.) Venter på MGW fra UNINETT.

KHiB

Ikke tilstede.

KHiO

Ikke tilstede.

Norges forskingsråd

Kjørte pilot med Lync 2010 i fjor. Faset ut gamle SDK digimat og gikk i produksjon med Lync 2010 og Enterprise Voice. Fornøyd. Har ikke vært nødvendig å supplere med apparater. Spør man brukere før og etter, vil nok brukere være fornøyd med soft-løsning Kjører Tanberg-Cisco konferanseutstyr. Fungerer bra. Tanberg streaming-løsning ikke fullt så bra. For lukket. Har ikke mulighet for å supplere utstyr. Bruker litt streaming fra skytjenester. Fått bistand fra UNINETT på FAX, men har bare en fax igjen.

NHH

Ikke tilstede.

NIH

Sitter fremdeles på gammel Nortel-løsning. Vil nok ta en avgjørelse snart. Lync ser ut som en sterk kandidat. Vil neppe skifte ut Trio sentralbord.

NMH

Ikke tilstede.

NTNU

Ikke tilstede.

Samisk HS

Har forespurt om å få gå over til UNINETT sanntid. Ledelsen stresser med å få Lync inn i huset. Vet ikke skjebnen til Alcatel.

UiA

Egen presentasjon. Bygger videre på infrastrukturen. Har ikke grunnlag for valg av UC enda. Forbereder infrastruktur så man er klar til avgjørelsen er tatt.

UiB

Presentasjon Oppgraderte Aastra for ca. 1 år siden. Brukt mye tid på oppgradere egen kompetanse for å fristille seg fra konsulenter. Brukt mye tid på å bygge løsninger som talepost, fax, osv. før sommer/høsten er omme.

UiN

Har en Avaya/Nortel CX1000. Bruker Trio som sentralbord. Sett at man på sikt må gjøre noe. Brukt tiden til å rydde. Ryddet mindre sentraler/remoter. Mo skal fases ut i løpet av sommeren. Blir Lync 2013 der. Blir en liten prøve for Lync i praksis. Er i prosess med UNINETT Sanntid. 2-3 uker er de helt over på SIP. Får ikke fjernet fax med det første.

UiO

Prøver å heve blikket. Savner integrasjon. UNINETT tilbyr mange sanntidsløsninger. Vi ser få røde tråder i dette. Skulle sett at UNINETT også så de større institusjonene og laget en rød tråd i arkitekturen. Det er sagt mye om Lync og Lync er nok bra for mange, men UiO er skeptisk. Brukermasse på 10.000 på Lync krever en kompetanse UiO ikke har eller har lønninger de kan klare. Windows-kompetanse er kostbart, om man skal ansette eller bruke konsulenter.

UiS

Bruker Adobe Connect og Media Site. Driftet selv og var tidlig ute. På vei over til UNINETT sin løsning. Går over til Lync men går treigt. Mangler forankring i ledelsen. Har oppgradert til 2013 nylig. Installert alt av programvare fra Competella som sentralbordløsning. Håper på fotfeste i organisasjonen for å kunne finansiere uststyr. Håper på å kvitte seg med Nortel sentralen i løpet av 2014.

UiT

Fusjonerer med HiFm, men ikke før 1. august offesielt. Cisco Jabber blir testet i Tromsø og Alta. Lync blir også testet ut. Begge blir testet samtidig for å kunne sammenlikne. Har Aastra telefonløsning med IP og Exchange integrasjon. Driver den selv. Koster ikke noe på eksterne konsulenter. Har gode erfaringer med programdeling via Lync (assistanse-situasjoner). UC kommer neppe på plass i 2013, kanskje 2013.

UMB / NVH (fusjonerer)

Har Cisco løsning for telefoni, Trio sentralbord. Har Lync 2010 kjørt i 1.5 år. Har 100 brukere. Fullt integrert med CCM. CCM styrer samtaler. Fornøyd med løsningen. Jobber med sammenslåingen med NVH. Mye arbeid. 1 org fra 01.01.2014. Installert ny AD med nye maskiner, ruter, IP-adresser Skal til med Lync 2013. Skal inn med Trio på NVH. NVH har Alcatel. Har igjen veldig få FAX-er. Kjører via ATA-bokser som har fungert greit. Frankeringsmaskin OK via ATA. IP apparater er 100Mb m. switch Cisco apparater. Blir Lync etter hvert men har ingen konkret fremdriftsplan.

Universitetssenteret på Kjeller

Master og PhD utdanning. Brukt mye videokonferanse med eksterne undervisningsinstitusjoner som UiA, NTNU, UiA, HiBu, m.fl.r 70-80% av studentene er fjernundervisning. Polycom, Windows-servere med opptak i etterkant. Studenter er tilstede på Video. Pilot på Lync 2013 er godt mottatt. Har ikke formelt besluttet men det vil gå for Lync 2013.

 
 
gigacampus/tlf_mai_2013.txt · Last modified: 2013/10/08 18:44 by jardar@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups