gigacampus » start page » topp5_101111

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:topp5_101111 [2012/03/30 11:41]
faltin@uninett.no [Oppsummering]
gigacampus:topp5_101111 [2012/03/30 12:08] (current)
faltin@uninett.no [Liste pr 30. mars 2012]
Line 89: Line 89:
 ===== Liste pr 30. mars 2012 ===== ===== Liste pr 30. mars 2012 =====
  
-getboksmacs er ute, nettkart vil vi gjøre og datakvalitet har uansett+getboksmacs er utfaset, nettkart vil vi gjøre og datakvalitet har uansett
 fokus. Da sitter vi igjen med følgende liste: fokus. Da sitter vi igjen med følgende liste:
    
 
 
gigacampus/topp5_101111.txt · Last modified: 2012/03/30 12:08 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups