gigacampus » start page » ufs101

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ufs101 [2008/10/03 12:02]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:ufs101 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 226: Line 226:
  
 ^UFS nr         | Løpende fra 101 ->  | ^UFS nr         | Løpende fra 101 ->  |
-^Versjon | 1 ->  |+^Versjon        | 1 ->  |
 ^Status         | Utkast / Godkjent. Når et utkast er på høring angi "På høring til <dato>"  | ^Status         | Utkast / Godkjent. Når et utkast er på høring angi "På høring til <dato>"  |
 ^Dato           | Dato for utkast / dato for godkjenning  | ^Dato           | Dato for utkast / dato for godkjenning  |
 
 
gigacampus/ufs101.1223028158.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups